Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Bygger utveckling och kompetens tillsammans

Nya kompetensbehov har gjort att ett spännande samarbete växt fram i form av Blue Science Park. Där skapas lösningarna för att tillgodose marknadens behov av spetskompetens och fångar samtidigt upp nya innovativa idéer.

Blue Science Park är ett möte mellan forskningen och de behov som finns i näringslivet och den offentliga verksamheten. Nätverket bygger upp spetskompetens och fångar upp nya idéer inom telecom/IT, eHälsa och marin teknik.

– Det finns flera spännande projekt på gång. Till exempel Succce, Smart Use of Communication in Complex Care Environments, där man utvecklar glasögon som kan ge vårdpersonalen viktig information om patienten direkt framför ögonen utan att flytta sig eller använda sina händer. Ett annat exempel är utvecklingen av undervattensverksamhet och de nya ubåtar som ska byggas i Karlskrona, säger näringslivschefen Pia Holgersson.

Det finns en historia i Karlskrona av just den här typen av samarbeten. Erfarenheterna från företagsklustret TelecomCity tas med in i Blue Science Park. Målet är att fortsätta ligga i framkant och ge förutsättningar för företagen att utvecklas.

– Blekinge Tekniska Högskola är snabb på att anpassa och skapa utbildningar som matchar näringslivets behov. Med spetskompetenser från högskolan och kreativa företag finns många möjligheter för både människor och företag att komma till Karlskrona och utvecklas, säger Pia Holgersson.