Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Byggföretaget som specialiserat sig på betongarbeten

Tommy Allström Byggproduktion AB (TA Byggproduktion) i Guldsmedshyttan har kompetens inom såväl betong- och anläggningsarbeten som byggnadssnickeri.
Företaget startades av Tommy 1998 och sysselsätter idag cirka 45 anställda.

TA Byggproduktion utför alla former av nyproduktion inom bygg samt ombyggnader och renoveringar. Arbetet, från projektering till nyckelfärdigt, kan omfatta byggnation av småhus, hyreshus samt lager- och fabrikslokaler.
Det perfekta genomförandet når företaget genom att ha duktiga, mångsidiga och serviceinriktade medarbetare, som är uppdaterade på både traditionella och nya metoder och material.
– Våra största kunder finns inom industrin och den offentliga sektorn. Vi jobbar även med försäkringsskador, berättar Tommy Allström.

Betongarbeten
Eftersom många projekt riktas mot industrin har betongarbeten blivit en specialitet för TA Byggproduktion. Det finns många olika typer av betongmaterial lämpade för olika behov och lösningar. Tack vare företagets erfarenhet kan man föreslå och arbeta med just det material som lämpar sig bäst för kundens speciella behov.
– Vår styrka är att vi har en liten organisation och därför kan vi ta snabba beslut. Dessutom har vi lojala medarbetare, säger Tommy Allström.
TA Produktion har ett stort upptagningsområde och utför jobb över i stort sett hela Mellansverige.

Aktuella projekt
Bland aktuella projekt för TA Byggproduktion kan nämnas byggnation av ett nytt kylrum för Jästbolaget i Sollentuna och en utbyggnad av ett vattenverk för Telge Nät i Södertälje.
– Just nu byggs det inte så mycket i Bergslagen, men vi har många fasta kunder inom industrin i vår region, säger Tommy Allström.
TA Byggproduktion värnar om god arbetsmiljö och säkerhetskänsla för den egna personalen, för beställarens egendom och för tredje person. Företaget är nu i färd med att certifiera sig för kvalitet (ISO 9000), miljö (ISO 14000) och arbetsmiljö.
TA Byggproduktion har ökat rejält de senaste tre åren, både omsättningsmässigt och personalmässigt. Tidigare hade företaget cirka 15 anställda och en årsomsättning på 25-30 miljoner kronor. Förra året omsattes cirka 150 miljoner kronor och i år pekar det på drygt 100 miljoner.
– Vår vision är att fortsätta utvecklas fast lite långsammare, säger Tommy Allström.
Företaget ligger i Guldsmedshyttan, mitt i Bergslagen, ett par mil norr om Lindesberg.