Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Byggprojekt med guldkant i Göteborgsregionen

Förskolor, skolor, idrottshallar och flerbostadshus är några exempel på större byggprojekt med den gemensamma nämnaren att höga krav ställs på material och utförande. Det lokala byggföretaget ABCD bygg, med kontor strax utanför centrala Göteborg, har lång erfarenhet av att möta byggbranschens strängaste krav inom miljö, kvalitet och hållbarhet.

Projekt efter projekt skrivs in i den tjocka orderboken på ABCD byggs kontor på Göteborgsvägen 30 i Sävedalen. Vd:n och tillika ägaren Johan Sjölund har under åren varit delaktig i flera av regionens viktigaste byggprojekt ur miljösynpunkt. Nu senast gäller det en förskola i grannkommunen Kungälv som ska byggas enligt Miljöbyggnad nivå Guld.
– Vi har samlat på oss mycket kunskap från liknande projekt i samma kommun samt i Göteborgs kranskommuner som exempelvis Partille och Lerum. Förskolor och skolor är ofta återkommande projekt där vi med vår erfarenhet kan tillföra mycket som gör projektet mer hållbart och kostnadseffektivt, säger Johan.
Att ABCD bygg ofta är med och räknar på större projekt är tydligt med referenslistan i handen. Bland tidigare projekt finns utöver flertalet skolor allt från renovering och tillbyggnad av slott och restaurering i kulturmärkta miljöer till utveckling av en toppmodern kyrkobyggnad.

Bygger bestående värden
Parallellt med utvecklingen av den miljöklassade förskolan i Kungälv är ABCD bygg i färd med att bygga en skola i Skogome samt ytterligare en i Kviberg i Göteborgs kommun. ABCD bygg har totalentreprenaden för samtliga projekt och fokus landar alltjämt på sunda material, låg energiförbrukning, miljövänliga alternativ och minimerade transporter.
I Göteborgsregionen finns en stark ambition om att bygga mer hållbart för framtiden. Göteborgs Stad har som vision att bygga långsiktigt och hållbart, med lösningar som ger bestående värden över tid. Det är självklart mycket att tänka på för att få ihop ekvationen med bra miljöval och kostnadskontroll. Då är det en stor fördel att anlita en aktör med lång erfarenhet inom området.
ABCD bygg etablerades 1991, då det inom byggbranschen skedde många stora förändringar. Företaget har fortsatt att utvecklas under mer än ett kvarts sekel och kan idag erbjuda lösningar som passar för i de flesta stora byggprojekt där man söker förena kvalitet och miljö.
– Vår ambition är att fortsätta bygga långsiktigt hållbara projekt. Det gäller inom alla områden där vi är verksamma, säger Johan Sjölund.
Ett projekt som skiljer sig markant från övriga är utvecklingen av den omtyckta krogen på Esperantoplatsen i centrala Göteborg.
– Projektet, som nu är färdigställt, har varit en spännande resa för oss. Det centrala läget har bjudit på utmaningar i fråga om materialtransporter bland annat, säger Johan, som ser fram emot fler projekt som sätter problemlösning i centrum.

Problemlösning – inga problem
Med ett strukturerat arbetssätt, beskrivet i ABCD byggs ledningssystem Povel, ges utrymme att vara kreativ problemlösare. Povel, som är utvecklat av Sveriges Byggindustrier (BI), står för processorienterad verksamhetsledning och fungerar som ett hjälpmedel för byggföretag som vill effektivisera och optimera sin ledning – men ger även en kvalitetsstämpel som beställare uppskattar.