Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

CA Fastigheter – attraktiva boenden idag och i framtiden

Under drygt ett sekel har CA Fastigheter bidragit till att utveckla det hållbara samhället i Sverige. Det är över 100 år av aktivt arbete för att skapa hållbara bostadsområden och verksamhetslokaler i strategiskt viktiga regioncentra runtom i landet. Företaget har nyligen tagit ett stort steg i en planerad expansion i Lomma-Malmöområdet som svar på Öresundsregionens starka utveckling och ständigt ökande konkurrenskraft.

CA Fastigheter är byggherre och fastighetsägare i det uppmärksammade bostadsrättsprojektet Strand, som är en del av koncernens utvecklingsarbete i Lomma. Precis som projektnamnet antyder handlar det om havsnära boende av hög kvalitet. Faktum är att bostäderna i projektet Strand byggs direkt på sandstranden i det expansiva Lomma Hamn.
– Projekt Strand andas kvalitet och miljö med väl genomtänkta planlösningar. Här fokuserar vi på att ta tillvara den naturliga miljön och skapa långsiktigt hållbara bostäder med absolut bästa tänkbara läge, förklarar Erik Herder, projekt- och regionchef i Malmöregionen.

Stor utvecklingspotential
Lomma är en av Öresundsregionens mest expansiva kommuner, inte minst som boendekommun. Det fantastiska läget intill havet är en given anledning, men Lomma har också en lång tradition av att lyssna och ta vara på invånarnas intressen. Det kommer inte heller som en överraskning att Lomma kammat hem utmärkelsen ”Bästa boendekommun 2011” i tidningen Fokus årliga kommunrankning.
Erik Herder berättar att CA Fastigheter redan för över 20 år sedan såg en stor utvecklingspotential i Lomma, varpå det dåvarande industriområdet Lomma Hamn förvärvades. Dock var det därifrån en bra bit kvar i Lomma Hamns omvandling till attraktivt bostadsområde, och CA Fastigheters byggnation påbörjades först för drygt tre år sedan.
Idag är området emellertid en expansiv och synnerligen attraktiv stadsdel med strandnära bostadsrätter, radhus och friliggande villor. I Lomma Hamn finns även all tänkbar service samlad, såsom förskola, grundskola, restauranger och caféer.

Ett av många projekt
Strand är ett av många bostadsprojekt i Lomma Hamn. Projektet är indelat i tre etapper om 20 – 25 lägenheter vardera. Första etappens byggnation är nu påbörjad och det blir två huskroppar med 21 lägenheter, samtliga med hög invändig standard och inte minst en fantastisk havsutsikt.
– Från lägenheterna ser man över Öresundsbron och ända till Danmark på andra sidan. Bostäderna har planlagts så att utsikten tas tillvara på bästa sätt med stora fönster och balkonger som ger en riktig villa-känsla. Här planerades det goda livet in från början. Med skogen alldeles inpå knuten kan de boende dessutom njuta av skogspromenader och fågelkvitter, berättar Erik Herder vidare.
Bostäderna i projekt Strand ligger avskilt från övriga Lomma Hamn med egen badstrand alldeles framför husen. Samtidigt ligger Lomma centrum med hela stadens utbud på promenadavstånd. Inflyttning beräknas till april 2014 och nästa etapp påbörjas kort därefter.

Idag och i framtiden
Erik Herder beskriver CA Fastigheter som en engagerad samhällsaktör som arbetar med stora frågor. Koncernens kärnverksamhet är förvaltning av fastigheter, men fastighetsutveckling har blivit en allt större del i verksamheten. I Lomma Hamn planeras det för totalt 450 nya bostäder i CA Fastigheters regi, varav drygt 50 redan är byggda.
Visionen är att skapa ett komplett utbud av bostäder för alla behov och smaker, boenden som är attraktiva idag och i framtiden.