Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Campus Vimmerby erbjuder högre utbildning på hemmaplan

Campus Vimmerby breddar sitt utbud med en ny utbildning. Till hösten finns det möjlighet att studera YH-utbildning till redovisningsekonom. I samverkan med TUC yrkeshögskola kommer Campus Vimmerby vara en av satelitorterna vilken erbjuder utbildningen via direktsänd videolänk. – Vi ser väldigt positivt på denna typ av utbildningsupplägg, vilket är ett komplement till våra traditionella högskoleutbildningar. Målsättningen är att erbjuda en palett av högre utbildningar till våra invånare, vilket ska motsvara de kompetensbehov som finns i regionen; säger Mattias Nordqvist Campuschef. Genom modern mötesteknik i anpassade lokaler med teknisk support och nära till studentservice, erbjuder Campus Vimmerby invånare i regionen att studera på hemmaplan. Här finns en lång tradition av arbete kring högre studier, med hjälp av modern teknik och samarbete med högskolor och universitet. Alla utbildningar bedrivs i nära samverkan med arbetsmarknaden i Vimmerby och utbildningsutbudet speglar som regionen behov.

Efterfrågan på yrkesutbildning
Glädjande är att Campus kommer starta två utbildningsomgångar till, av YH-utbildningen till CNC-tekniker, den bedrivs i nära samverkan med Vimmerby Gymnasium. Det finns ett stort behov av utbildade CNC-tekniker i regionen och vi hoppas verkligen att utbildningen kan vara med och täcka detta kompetensbehov framöver. -Vi vill vara en naturlig arena för kompetensförsörjning i kommunen, arbetsgivare är välkomna till oss både när det gäller att finna ny arbetskraft eller att vidareutbilda befintlig personal. I dagsläget erbjuder vi till exempel kortkurser för tillverkningsindustrin genom projektet rätt kompetens, berättar Mattias Nordqvist Det ger företag i regionen möjlighet att få ny input en dag i veckan, där studierna sker i Campus Vimmerbys lokaler. Vi ser gärna fler deltagare från samma företag för att de ska kunna implementera den nya kunskapen ute i verksamheten och uppmuntra till kreativa diskussioner hos medarbetarna. Utbildningen är kostnadsfri och det enda företagen investerar i är deltagarnas tid för studier. De utvärderingar som genomförts är väldigt positiva och vi ser ett stort intresse från företagen att skicka personal på våra utbildningar.

Stor satsning genom samverkan Campus i Småland 2030
Förra hösten stod det klart att Campus Vimmerby kunde erbjuda förskollärarutbildningen tillsammans med Linköpings Universitet och även tar in nya studenter i Vimmerby till höstterminen 2020. Denna möjlighet är ett resultat av Campus i Småland 2030, ett treårigt utvecklingsprojekt i samverkan mellan Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik. Genom projektet ska dessa lokala campus starta nya utbildningar och forskningsprojekt. Målet är att stärka kunskapsutvecklingen och kompetensförsörjningen i norra Kalmar län. Senast under 2021 ska campusen ha startat eller avtalat om att starta 15 utbildningsprogram, 15 fristående kurser, 15 yrkeshögskoleutbildningar och 15 projekt inom forskning och utveckling. Finansiärer bakom projektet är Västerviks kommun, Hultsfreds kommun, Vimmerby kommun, Region Kalmar län, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden samt Sparbanksstiftelsen i Vimmerby. Projektet genomför i dagsläget en stor inventering tillsammans med såväl offentlig som privat sektor i de tre kommunerna. Inventeringen visar vilka behov av kunskap och kompetens det finns i dag och i framtiden. – Att Vimmerby Kommun och Campus är en del av detta unika projekt är glädjande och ger oss bra förutsättningar att vara en viktig aktör i framtida kompetensförsörjning, säger Mattias Nordqvist.