Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Carbomax ökar kundernas konkurrenskraft

Den metallurgiska industrin i Norden har rykte om sig att vara världens främsta. Trots det är konkurrenssituationen i både stålindustrin och bland gjuterier tuffare än någonsin och marginalerna har reducerats. Industrin måste ständigt sträva efter att bli bättre och effektivare, vilket i sin tur ställer krav på samarbetspartners i råvaruledet.

Carbomax har under 25 år utvecklats till en ledande leverantör och samarbetspartner för den metallurgiska industrin i Norden. Verksamheten är strategiskt placerad i Västerås, med närhet till många kunder i Bergslagen.

Ständig utveckling
Företaget designar, importerar, lagerhåller, bearbetar och levererar kundanpassade kolprodukter och legeringar efter högt ställda och många gånger unika kundkrav. Att ständigt utveckla processerna och produkterna, för att kunna möjliggöra ökad lönsamhet för kunderna är nödvändigt och i fokus inom Carbomax.
– Hög kvalitet och leveranssäkerhet är utmärkande för svensk och nordisk metallurgisk industri – kraven är nu högre än någonsin även gällande kostnadseffektivitet och här ser vi att man bäst konkurrerar med produkter som ger positiva effekter i ett helhetsperspektiv och är mer kostnadseffektiva över tid, säger Catharina Lindgren, som har många års erfarenhet från branschen.
Catharina tillträdde rollen som vd på Carbomax i september 2015 och har tidigare varit verksam på Sarlin Furnaces, en av Nordens ledande leverantörer av industriugnar. Catharina har därmed erfarenhet och stor kunskap om branschen vilket kommer till nytta i vidareutvecklingen av Carbomax verksamhet och produktflora.

Effektivt resursutnyttjande
Utgångspunkten för Carbomax produkter är jungfrulig råvara, som sedan anpassas till kundernas processer. Dessutom tar Carbomax även vara på avfall, biprodukter och restprodukter från såväl kundernas processer som från vissa andra branscher.
Catharina poängterar vikten av ett hållbart miljöarbete, både gällande utvecklingen av de egna processerna, men också när det gäller utvecklingen av produkterna som erbjuds kunderna. Carbomax har varit ISO 9001 och 14001-certifierade sedan 2002.
– Att hushålla med resurser, speciellt gällande kol med dess effekt beträffande generering av växthusgaser, är mycket viktigt för oss. Den nordiska stålindustrin har länge varit effektivast i världen när det gäller att begränsa de specifika koldioxidutsläppen. Att maximera nyttan av råvaran handlar om att optimera våra produkter för kundernas
smältprocesser.
Till ett effektivt resursutnyttjande hör även strävan efter att optimera transporterna och inom det området finns ett gott samarbete med Mälarhamnar.

Framtida expansion
Under 2014 förvärvades AB Ferrolegeringar av Carbomax ägare och därmed utökades listan av produkter som säljs till den metallurgiska industrin. Ferrolegeringar är fokuserade på dyrare legeringar, bland annat nickel, molybden och niob. Carbomax satsar nu också resurser för att utveckla en patenterad process för framställning av ferromolybden genom direktreduktion av molybdenoxid.
– Med största sannolikhet kan man visa att de producerade ferromolybdenbriketterna blir både billigare än dagens råvara och dessutom ger en högre verkningsgrad vid smältning hos våra kunder. Att utöka vårt sortiment med ferromolybden stärker vår position som en marknadsledande leverantör av legeringar i Norden, kommenterar Catharina Lindgren.
Från att ha börjat med leveranser av kol har Carbomax utvecklat verksamheten till att omfatta legeringsförsäljning, upparbetning av avfall, brikettering av råvaror och avfall och dessutom utveckling av en ny process för produktion av ferromolybden, en fantastisk utveckling.