Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Castellum skapar fler framgångsrika arbetsplatser i Kopparlunden

Ett cirka 26 hektar stort område i centrala Västerås ska omvandlas från gammalt industriområde till modern blandstad med kontor, handel och bostäder. Det finns redan en del företag etablerade i området, som kallas Kopparlunden, och de kommer snart att få sällskap av många fler. Kopparlunden anses idag vara ett av Västerås A-lägen.

Kopparlunden var under många år ett industriområde där många hade sin arbetsplats i utkanten av Västerås stad. Staden har vuxit kraftigt och det finns inget som tyder på att tillväxten ska avta. Med tiden har Kopparlunden blivit som en del av centrum, med gångavstånd till järnvägsstationen och stadskärnan.

Redo för förädling
Västerås är fortfarande en industristad, men de högteknologiska industriföretagen disponerar andra ytor idag. Kopparlunden är redo för förädling, och Västerås Stad har tagit fram detaljplaner för hur det ska gå till. Det blir fyra etapper, fördelat på lika många detaljplaner. Det är fastighetsägarna i området som finansierar utvecklingen, och en aktör med mycket engagemang i området är Castellum.
– Vi har stora ytor inom det område som omfattas av Detaljplan Mitt. Peab, Västerås Stad och Nyfosa äger också fastigheter inom samma område, men majoriteten ägs av Castellum. Vi fokuserar främst på kommersiella lokaler och har för avsikt att bygga kontor i området. Det kan bli flera hundratals nya arbetsplatser, och andra aktörer kommer samtidigt att bygga bostäder i samma område, informerar Axel Sundquist, kommersiell förvaltare på Castellum i Västerås.
I dagsläget finns det inga bostäder alls i Kopparlunden, men alla fyra detaljplaner omfattar bostadsbyggnation. Sammantaget handlar det om tusentals nya bostäder som ska byggas i området, och antalet nya arbetsplatser kommer också att räknas i tusental. Det är en mycket spännande utveckling som står inför dörren, och en viktig milstolpe i Västerås historia.

Välkomnar teknikföretag
Kontorshotell och coworking är koncept som Castellum gärna satsar på, med goda exempel från andra städer. Det kan mycket väl bli så att det är just dessa koncept som efterfrågas även i Kopparlunden, och då kommer Castellum att ha det i åtanke under utvecklingen av området. I dagsläget är byggrätterna ännu inte färdigställda, men att det blir kontor för Castellums del går lätt att räkna ut om man ser till affärsidén.
– Vi har inte fastställt exakt vad som ska byggas i vår del av Kopparlunden ännu, men vi har insikt i vad marknaden efterfrågar. Idag finns mycket teknikinriktade verksamheter i våra befintliga fastigheter. Den marknaden förväntas öka och vi ser därför goda möjligheter i att bygga kontor för potentiella hyresgäster som konsultbolag, teknikutvecklare och IT-företag, men det måste också finnas utrymme för blandade verksamheter och service för att området ska vara livfullt alla dygnets vakna timmar, upplyser Axel Sundquist.
Västerås är en av Sveriges främsta industristäder och har många tekniktunga verksamheter som ständigt utvecklas. Nya underleverantörer och konsulter till den teknikintensiva industrin etableras hela tiden, och de måste ha tag på kontor i bra lägen för att bygga upp sin verksamhet i Västerås. Utvecklingen av Kopparlunden ligger precis rätt i tiden.