Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Castellum spränger gränser med Citypassagen

Örebro förtätas och byggtakten har kanske aldrig varit större än nu. I ett av stadens guldlägen byggs i skrivande stund en helt ny kontorsbyggnad med plats för cirka 1000 arbetsplatser. Med sitt fördelaktiga läge och en ytterst spännande arkitektur kommer Citypassagen att stoltsera som en ny mötesplats i centrum.

Citypassagen är ett av fastighetsägaren och byggherren Castellums största nybyggnadsprojekt i Sverige genom tiderna. Projektet spränger gränser inte bara storleksmässigt, där själva fastigheten med sina 15.000 kvm uthyrningsbar kontorsyta blir ett landmärke i sig, utan även miljömässigt med smart teknik för uppvärmning och återanvändning av energi.
– Vi vet att våra hyresgäster ställer höga krav på oss som hyresvärd för att själva kunna uppnå sina miljö- och klimatmål. Det är ett tankesätt som vi har fångat och tagit tillvara på i utvecklingen av Citypassagen, säger Per Gawelin, affärsområdeschef på Castellum i Örebro.
Det kommer bland annat att monteras solceller på fasaden, och själva byggnaden blir en certifierad miljöbyggnad vilket ställer särskilda krav på materialval och energiåtgång. Särskilt energiåtgången har varit i fokus och byggnaden kommer att klassas som en så kallad ”nära-noll-energi-byggnad”. Att försörja hela fastigheten med grön el, förnyelsebar fjärrvärme och fjärrkyla är en självklarhet för Castellum som modern fastighetsägare.
Lokalerna byggs ljusa och rymliga vilket ger hyresgästerna stor flexibilitet. Dessutom med ett av stadens absolut bästa lägen alldeles intill resecentrum – inte undra på att kontorskomplexet redan 1,5 år innan färdigställandet är uthyrt till mer än 90 procent.

Omdanar gamla mässområdet
Parallellt med utvecklingen av Citypassagen bedriver Castellum samtidigt ett stort projekt i utkanten av Örebro, i företags- och industriområdet Aspholmen vid det gamla mässområdet. I första etappen har delar av den gamla mässhallen rivits för att skapa utrymme för nya anpassade lokaler samt för en väg som går mellan de två nya byggnaderna. Första inflyttning kommer att ske redan i november – december i år.
– I dagsläget finns det lokalytor på knappt 30.000 kvm på den befintliga fastigheten . Nu har vi för avsikt att utveckla den ännu mer, och det finns ytterligare cirka 25 – 30.000 kvm byggrätter att utveckla på den fastigheten, upplyser Per Gawelin.
Aspholmen är ett väldigt attraktivt område med butiker, kontor och lättare industrier. Verksamheter som bedriver grossistförsäljning eller annan försäljning business-to-business, liksom olika servicekonsulter med mindre lagerhållning trivs i området. Ett handelsområde som varit under tydlig tillväxt som lockar med bra skyltlägen och hög tillgänglighet är en bra sammanfattning som Per Gawelin gärna använder.
Aspholmen som handelsområde kan på sikt vara på väg att få en ny inriktning med bostäder och en mer blandstadsliknande karaktär då Örebro kommun har påbörjat en ny översiktsplan för området.
– Omdaningen av Aspholmen kan ge spännande utvecklingsmöjligheter för oss och för staden, menar Per Gawelin. I takt med förändringen kommer vi att se en förflyttning av vissa verksamheter och då måste vi vara tidiga med att utveckla och förädla de närliggande områdena som exempelvis gamla mässområdet.

Kort om Castellum
Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på drygt 76 miljarder kronor. Bolaget verkar i starka tillväxtregioner i både Sverige och Danmark, och är helt inriktat på kommersiella fastigheter. Årligen investeras minst fem procent av fastighetsbeståndets värde, vilket idag motsvarar drygt 3,5 miljarder kronor. Målet är att trygga en tillväxt om minst tio procent årligen, fördelat på alla orter där Castellum har verksamhet idag.