Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Catena bygger nytt e-handelskluster

Framtidens logistikflöden måste vara effektivare, snabbare och mer kundanpassade. Kraven blir allt högre gällande kapacitet och service– samtidigt ska det kosta mindre. För att klara omställningen måste framtidens logistikfastigheter vara anpassade efter nya krav där man inte minst tar vara på hållbarhet som konkurrensfördel.

Catena utvecklar effektiva logistikanläggningar som utgör en viktig del av Skandinaviens konkurrenskraft. I en tid då prisbilden ständigt förändras och marknaden förändras i takt med digitaliseringen blir det extra viktigt för skandinaviska producenter att få ut sina varor snabbt och effektivt.
– Nordvästra Skåne har ett riktigt bra logistikläge i hjärtat av Skandinavien. I Helsingborg drar vi nytta av att förena alla transportslag för att skapa konkurrensfördelar. Att det dessutom finns större städer i närheten av regionen, såsom Malmö och Köpenhamn, gör läget minst sagt attraktivt, säger Mikael Halling, vice vd på Catena.

Tror på regionen
En välfungerande logistikstruktur förutsätter att det finns en utbyggd infrastruktur i form av vägnät, järnväg, hamn och flyg, men att planera fastigheternas utformning är också grundläggande. Om anläggningarna inte är effektiva så kan flödet hämmas trots bra läge.
– Vi tror på en framtida utveckling med god efterfrågan och har köpt upp mycket mark i regionen för att svara upp mot det. Totalt rör det sig om cirka 270.000 kvadratmeter i Helsingborg samt ytterligare 150.000 kvadratmeter i Ängelholm, informerar fastighetsutvecklare Göran Månsson, som bland annat ansvarar för utvecklingen av ett nytt e-handelskluster i Ängelholm.
Klustret ska byggas upp under tre etapper varav den första ska färdigställas redan vid årsskiftet 2016/2017.

Framtidens energiteknik
Transportbehovet ökar hela tiden, men samtidigt ställs allt högre krav på en mindre miljöpåverkan. Catena kan förvisso inte styra över bränsleval och antalet transporter, men kan optimera fastigheterna så att logistiken blir mer effektiv och därmed också ger ett mindre miljöavtryck. En av de viktigaste frågorna är att optimera energianvändningen i fastigheterna, här jobbar Catena med framtidens teknik redan idag.
– Vi utvärderar en ny lösning för el och uppvärmning i e-handelsklustret som är under byggnation nu. Genom att kombinera olika tekniker kan vi landa på en energiförbrukning om cirka 10 kWh/m2, berättar Göran Månsson, som också påpekar att Boverkets krav för Green Building är 50 kWh/m2.
– Om vi klarar att pressa ner förbrukningen till den nivå som vi hoppas på så blir det unikt för en logistikanläggning i Sverige, och vi kommer naturligtvis att använda samma teknik igen i nya projekt om det blir som vi tänkt oss.