Ons 25 maj / År 40 / Nr 1 2022

Caverion – en specialist på tekniska installationer

Caverion Sverige AB (f.d. YIT Sverige AB) i Örnsköldsvik erbjuder ett komplett utbud av tekniska installationer inom fastighetsteknik.
– Vi har en industriverksamhet som sysslar med installationer i processindustrin och en serviceavdelning som arbetar med VS, ventilation och el. Totalt är vi runt 100 anställda i Örnsköldsvik, berättar Björn Pohl, projektledare på Caverion i Örnsköldsvik.

YIT Sverige AB bildades 1 oktober 2004 genom en sammanslagning av YIT Building Systems AB och YIT Calor AB. Koncernens historia går tillbaka till 1912 då Yleinen Insinööritomisto (Allmänna Ingenjörsbyrån) startade sin verksamhet i Finland. De senaste 100 åren har YIT arbetat med omfattande projekt över hela världen. Innovation och kompetens kännetecknar koncernen och genomsyrar all verksamhet.
Den 1 juli i år inleddes en ny epok i företagets historia då Caverionkoncernen bildades och börsintroducerades på Helsingforsbörsen. I Sverige innebar detta att verksamheten namnändrats från YIT Sverige AB till Caverion Sverige AB.
– YIT´s ledning i Finland beslutade sig för att företaget skulle delas i två separata koncerner, en installationssida och en byggsida. Byggsidan kommer fortsättningsvis att heta YIT och installationssidan Caveiron. Verksamheten kommer att fortsätta som förut fast med nytt namn, säger Mats Sellgren, distriktschef för Caverion Sverige i Örnsköldsvik.
Tillsammans med sina kunder vill Caverion skapa, utveckla och bibehålla en god livsmiljö för människan. Företagets strategi är att vara tekniskt kompletta på de orter där man är verksamma. Detta ger Caverion möjlighet att kombinera den lokala entreprenörens engagemang och närhet till kunden med det stora företagets trygghet och resurser. Företaget kan därmed erbjuda såväl rikstäckande som lokala kunder unik och anpassad service.
– Vi är duktiga på fastighetstekniska installationer och vi har även ett brett kunnande vad det gäller svets, säger Björn Pohl.

Låg nivå
– Just nu är det en låg nivå här i Örnsköldsvik och vi har inte många projekt på gång, säger Björn Pohl.
Bland stora projekt på senare tiden kan nämnas VS-installationer på den nya brandstationen i Örnsköldsvik. Nybygget har en yta 4.000 kvadratmeter och bygget kostade totalt 95 miljoner kronor.
Björn Pohl märker att konkurrensen är stor i branschen.
– Vi har Bravida här på orten plus många mindre entreprenörer med en till fem anställda. Konkurrensen blir ännu tydligare nu när vi har ett mindre utbud av projekt.

En tydlig miljöprofil
– Vår ambition är att göra effektiva lösningar hos våra kunder för att minska deras utsläpp av koldioxid. Det gör vi dels för att spara energi, men även för att minska miljöbelastningen. Detta är en tydlig linje i vår verksamhet, säger Björn Pohl och fortsätter:
– Vi är en totalleverantör och utför även service, underhåll och driftoptimering på de fastighetstekniska installationerna. En fastighet kanske kan stå i 50 år, men de tekniska installationerna har en livslängd på 20-25 år. Därför krävs det skötsel och underhåll under hela den tekniska livslängden.
– Vi ska fortsätta göra energieffektiva investeringar i våra kunders fastigheter. Energipriserna ökar ju snabbt så investeringarna betalar sig fort, säger Björn Pohl avslutningsvis.