Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Caverion erbjuder totaltekniska lösningar

Genom sitt breda utbud av tjänster inom olika teknikområden kan Caverion erbjuda sina kunder totaltekniska lösningar och installationer.
– Vi kan göra allt inom det installationstekniska området till våra kunder, säger Michael Eklund, distriktschef på Caverion i Bergslagen.

Caverion bildades genom separation av segmenten Building Systems och Industrial Services från YIT Group den 1/7 2013. Koncernens vision är att vara det ledande och mest effektiva företaget inom fastighetstekniska system och industriella tjänster i Europa.
Caverion i Västerås sysselsätter cirka 120 anställda och utför allt inom El, Data. Tele, Klimat, Kyla, Rör och Automation. Företaget har också en stor fjärrvärmegrupp som utför avancerade jobb inom licenssvetsning i Mälardalen. Inom Brand utför Caverion installationer, driftsättning och service på hela brandlarmsystem i fastigheter.
– Just nu har vi ett samarbetsavtal med Stadsnät i Svealand AB om att ansluta ett stort antal förskolor till Stadsnätet runt om i Västerås kommun, berättar Michael Eklund.

En god livsmiljö
Tillsammans med sina kunder vill Caverion skapa, utveckla och bibehålla en god livsmiljö för människan. Företagets strategi är att vara tekniskt kompletta på de orter man är verksamma. Detta ger Caverion möjlighet att kombinera den lokala entreprenörens engagemang och närhet till kunden med det stora företagets trygghet och resurser. Företaget kan därmed erbjuda såväl rikstäckande som lokala kunder unik och anpassad service.
Caverion syftar till att konstruera, utveckla och underhålla de mest användarvänliga och energieffektiva byggnaderna, infrastrukturen och industrierna. På samma gång ser man till projektets hela livscykel och konstruerar anläggningens funktion på det mest energieffektiva sättet och ser till att livscykelkostnaden blir så låg som möjligt.

Lugnt på byggsidan
I Västerås är det för tillfället relativt lite nybyggnationer.
– Det är inte som det var för tre år sedan då det var nybyggnation av ett nytt köpcentrum i Erikslund. Då var det väldigt mycket att göra för alla, även våra kollegor, säger Michael Eklund.
Caverion har drygt 4000 medarbetare på cirka 100 orter runt om i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. 2012 hade koncernen en omsättning på 6,1 Mdr.
– Vår målsättning för företaget i Västerås är att växa med omtanke, säger Michael Eklund avslutningsvis.