Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022

Caverion löser komplexa projekt med lokala resurser

Caverion hjälper företag och organisationer över hela Europa att uppnå högt uppsatta energibesparingsmål och betydande kostnadsbesparingar. I Uppsala finns alla kunskapsområden inom Caverion representerade vilket innebär att man kan lösa komplexa projekt med lokala resurser.

– Vi kan leverera i princip allt inom rör och svets, el- och kraftteknik, tele- och dataområdet, avancerade kylanläggningar samt reglertekniska tjänster inom det växande området fastighetsautomation. Dessutom levererar vi allt inom ventilation, från kontorsventilation till avancerade renrumsinstallationer inom läkemedelsindustrin exempelvis. Med helhetsperspektiv kan vi leda kundens projekt från planering till färdigställande inklusive slutkontroll och driftssättning, inleder Thomas Jansson, distriktschef i Uppsala.

Pågående projekt i Uppsala och Arlanda
Uppsalaenheten sysselsätter drygt 130 personer varav en stor andel är erfarna ingenjörer. Efter att ha anställt både konstruktörer och installationssamordnare står Caverion väl rustade för att möta Uppsalas expansion.
– Det byggs mer i staden nu än på väldigt länge och det medför ett mycket större kundunderlag för oss, konstaterar Thomas. Vi har samtidigt flera spännande projekt på gång i Arlanda, som också tillhör vårt distrikt. Som exempel har vi sedan många år tillbara mellan 15 – 20 servicetekniker stationerade på flygplatsen.
I skrivande stund har Caverion precis påbörjat ett omfattande projekt i Uppsala tillsammans med NCC Construction. I samband med att Akademiska Hus bygger ett nytt kontorshus för Uppsala universitet, Segerstedthuset, ska Caverion leverera all el, ventilation samt data- och teleinstallationer. Uppdraget har för Caverions del ett samlat ordervärde på drygt 50 mkr och hela huset beräknas stå färdigt under våren 2017.
Andra pågående projekt sker i samverkan med stora kunder som Fortifikationsverket och Forsmark kärnkraftverk. Båda ställer enormt höga krav på precision, kvalitet och leveranssäkerhet – detta har blivit lite av Caverions signum med åren.

Samarbetar gärna med skolan
Caverion samarbetar med gymnasieskolor i Uppsala län. Teknisk kompetens är en bristvara över hela Sverige och om man på sikt ska kunna vända trenden måste teknikintresset grundas mycket tidigare än idag. Det räcker enligt Thomas Jansson inte att uppmärksamma intresset först på gymnasienivå, då har många ungdomar redan hunnit välja något annat område.
– Vi har ett bra samarbete med gymnasieskolorna och många av de praktikanter vi haft under åren har idag fast jobb hos oss. Vi har exempelvis många unga projektledare och vi ser positivt på en föryngring av teamet. Vi vill framförallt visa dagens ungdomar att vi har mycket att erbjuda som arbetsgivare, vår bransch är högteknologisk och spännande att arbeta inom.

Möter framtiden med ny potential
Framtiden ser ljus ut för Caverion i Uppsala. Thomas avslöjar som avslutning att man kommer att titta mer på möjligheten att samverka kring bostadsbyggen. Det är en bransch som Caverion tidigare inte varit speciellt involverad i, i alla fall inte i Uppsala, men som har en stor tillväxtpotential med tanke på att moderna bostadsfastigheter förlitar sig på inbyggd automation och smarta energilösningar.