Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Cementa på Gotland satsar på nollvision när det gäller koldioxid

Cementas anläggning på Gotland är en av Europas mest moderna och energisnåla cementfabriker med avancerade mätnings- och övervakningssystem.
– Vi ligger i framkant inom miljöområdet och har en nollvision vad det gäller utsläpp av koldioxid i atmosfären, säger Kerstin Nyberg, miljöchef på Cementa i Slite.

Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement. Företaget tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter.
Tillverkningen sker i Slite, Skövde och Degerhamn.
Då Slitefabriken startades 1919 tillverkades 25.000 ton cement om året. Idag uppgår tillverkningen till två miljoner ton om året.
– Vi finns i Slite eftersom vi har en väldigt bra kalkstensråvara och en bra hamn. Vi försörjer i första hand den svenska marknaden med cement och vi har klätt Sveriges kuster med depåer. All produktion går med båt från Slite och vi har ett bra distributionsnät, berättar Kerstin Nyberg.
Cementa satsar stora resurser på att utveckla nya produkter och användningsområden.
– Just nu håller vi på att ta fram en cement här i Slite som heter Bascement. Den ska ge åtta-tio procent lägre utsläpp av koldioxid än tidigare byggcement, berättar Kerstin Nyberg och fortsätter:
– Under de senaste 15-20 åren har vi bytt ut de fossila bränslena mot alternativa bränsleslag för att sänka koldioxidutsläppen. Vi har ett mål om att 2016 ska våra bränslen utgöras av 75 procent alternativa bränsleslag, material som inte går att återanvända eller materialåtervinna. Vår vision är att inom en inte alltför avlägsen framtid ska vi tillföra noll koldioxid till atmosfären och det är en stor utmaning. Användningen av alternativa biogena bränsleslag, tillsammans med cement
med lägre koldioxidbelastning, koldioxidupptag av betong och projekt med att avskilja och lagra koldioxid är vårt sätt att arbeta med denna viktiga fråga.

Brett användningsområde
Cement är huvudbeståndsdelen i betong som vårt mest använda byggmaterial i det moderna byggandet. Betong används för att bygga bostadshus och andra byggnader samt broar, dammar, tunnlar, bullerskydd, vägar, flygfält, vattentorn och reningsverk. Materialet finns också i avloppsrör, pålar, marksten och takpannor.
Cementas kunder är betongtillverkare och entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen.
– Historiskt sett har Slitefabriken haft mycket export, upp till 50 procent, men numera ligger vi på 30-35 procent export. Vi exporterar främst till Östersjöbassängen och Afrika och en liten del till Florida i USA. Vi tillhör Heidelberg-koncernen och förser även anläggningar inom koncernen med cement om de har mer efterfrågan än de klarar av, berättar Kerstin Nyberg.

En bra kundorganisation
– En styrka hos oss, utöver miljöområdet, är att vi har en väldigt bra kundorganisation. Vi är duktiga på att serva våra kunder med know how och hjälpa dem med deras applikationer. Det kanske inte är lika vanligt hos cementproducenter i resten av Europa. Det går bra för Slitefabriken och det beror på att vi hela tiden jobbar med att förbättra oss och hitta lösningar för att vara konkurrenskraftiga, säger Kerstin Nyberg.
Cementa i Slite sysselsätter cirka 230 anställda.