Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Cenova satsar på utökad tvättprocess

Cenova är idag en av Sveriges ledande leverantörer inom kontraktstillverkning i klassade renrum. Under 2018 expanderade man sina lokaler i Mjölby med fler ISO-klassade renrum. Då var det fokus på att utöka produktionsytorna. Nu är siktet inställt på att driftsätta och validera den nybyggda tvättavdelningen.

Cenova tillverkar allt från plastdetaljer i bulk till kompletta sterila medicintekniska produkter. Produkter med den gemensamma nämnaren att det finns ett tydligt krav på renhet. Det säkerställer Cenova genom hela processen – och med en egen tvättanläggning kan man även säkerställa att andra leverantörers produkter håller den renhetsgrad som krävs.

System för högeffektiv rengöring
Även om Cenova tillverkar de flesta komponenterna själva och då har kontroll på renheten så finns det andra komponenter som levereras från underleverantörer från hela världen. Det är komponenter som inte alltid kan tillverkas i klassade renrum. För att kunna använda dessa komponenter inne i Cenovas renrum samt i slutändan kunna påvisa en ren, oftast steril, produkt krävs system för högeffektiv rengöring.
– Vi ser generellt en stor ökning av förfrågningar på rena produkter. Det kan vara produkter som redan idag finns på marknaden, men då utan krav på sterilitet. Det tillsammans med vår vilja att bli bättre har resulterat i att vi nu investerar i vår tvättavdelning, säger Johannes Kask, kvalitetschef på Cenova.
För att expandera sitt erbjudande och erbjuda en tvättprocess som möter de högt uppställda regulatoriska kraven investerar Cenova nu både i nya lokaler och utrustning. Investeringen innebär bland annat ett antal nya ultraljudstvättar. Några av dem kommer att stå i oklassad miljö och ombesörja förtvätt och sköljning av komponenter. Komponenterna kommer sedan att slussas in i renrumsmiljö där ytterligare tvätt, sköljning och torkning kan ske.

Kontrollerar hela kedjan
För att få koll på hela kedjan investeras det även i en egen anläggning för tillverkning av rent vatten.
– Vi vill säkerställa hela kedjan och alla delar som påverkar renheten på slutprodukterna. Genom att tillverka vårt eget rena vatten och ha koll på den processen minskar vi risken för processvariationer. Variationer som i slutändan kan påverka både sterilitet men även produktfunktioner, som till exempel vidhäftning i en limprocess, förklarar Johannes Kask.
Lokalerna står klara och utrustningen är på plats. Nu kvarstår bara arbetet att validera in ett antal olika tvättprogram samt kvalificera komponent för komponent. Ett arbete som görs löpande och beräknas pågå under hela 2019.
Cenova har levererat medicintekniska produkter över hela världen i över 20 år. Idag är kunderna allt från stora multinationella företag till små innovationsbolag.

Kort om Cenova
Grundades: 1972
Personalstyrka: 105
Omsättning: 120 miljoner 2018
Kärnprocesser: Formsprutning, Vakuumformning, Montering, Svetsning, Limning, Förpackning – Allt med krav på renhet