Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Centrumnära etableringsmöjligheter i Vimmerby

Vimmerby kommun är attraktivt för företagsetableringar. Så fort mark blivit tillgänglig så har den sålt slut snabbt och intresset lär bli lika stort för det nya industriområdet Krönsmon, ett stenkast norr om Vimmerby centrum.

Thomas Svärd, utvecklingschef i Vimmerby kommun, ser mycket positivt på Vimmerbys framtid som företagarkommun.
– Vi befinner oss mitt i en region som har allt. Läget är naturligtvis en stor konkurrensfördel. Det finns även andra värden som vi kan vidareutveckla. Vi ska ta vara på alla möjligheter och vara lyhörda inför företagens behov. En attraktiv kommun handlägger ärenden snabbt och är smidig att etablera sig i – det är Vimmerby, säger Thomas.

Stor flexibilitet i nytt område
Vimmerby ligger nästan mitt i Götaland, en region där nästan hälften av Sveriges befolkning finns, och med strategiska logistikpunkter som Jönköping, Linköping, Kalmar och Växjö bara ett par timmar bort.
Kommunen har tillgängliggjort ny industrimark i flera etapper under de senaste åren. Mycket kretsar kring centrum och möjligheten att få etablera sig i centrumnära lägen lockar fler företag till Vimmerby. Krönsmon är det senaste området, ett 200.000 kvadratmeter stort industriområde utmed riksväg 23/34.
– Intresset är stort även för Krönsmon, bekräftar Thomas Svärd. Området är förberett för byggnation och tomterna går i viss mån att anpassas efter olika behov. Denna flexibilitet är nog svår att hitta någon annanstans, och speciellt så nära centrum som detta område faktiskt är.
I nästa steg av utvecklingen söker kommunen samarbeta med privata markägare som vill vara med på Vimmerbys tillväxtresa med fler etableringsmöjligheter.

Vimmerbys framgångsrecept
Vimmerby är en attraktiv kommun tack vare läget och sin enkelhet där företag snabbt får hjälp med sina etableringar. Vimmerby vinner dessutom mycket på sin förmåga och vilja att samverka.
– Vi ser alla kommuner i regionen som samarbetspartners, oberoende av länsgränser. Vi har till exempel bra samarbete med Eksjö kommun som ligger i Jönköpings län, med Västervik i Kalmar län och med ett flertal andra kommuner i vår närhet. Det som är bra för regionen är också bra för Vimmerby, säger Thomas Svärd.
Att växa och utvecklas tillsammans med övriga kommuner i regionen, som sträcker sig över flera länsgränser, är Vimmerbys framgångsrecept. Tillsammans kan man vända utmaningar till möjligheter och inte minst ta vara på fler etableringsmöjligheter med gemensamma krafter.