Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

CGI tar vara på lokala värden och stark innovationsanda i Karlskrona

Kanadensiska CGI har fått ett starkt fäste på den europeiska marknaden tack vare förvärvet av Logica under hösten 2012. Sedan mitten av januari i år går samtliga Logica-kontor i Sverige under namnet CGI. Tjänsteutbudet på lokal nivå är i princip detsamma eller ännu bättre – med en större organisation i ryggen kan varje enskilt kontor axla större projekt där man drar nytta av hela koncernens kompetens. En utav de största nyheterna är att CGI efter förvärvet kommer att fokusera mer på regionala, lokala och kundnära tjänster.

CGI är världens femte största oberoende IT- och managementkonsultbolag med 72 000 medarbetare i 40 länder, varav 5000 är verksamma i Sverige. Det är en mycket kraftfull organisation som med stark lokal närvaro fortsätter att utveckla kundnära lösningar.

Stark innovationsanda i Karlskrona
Enhet Sydost omfattar kontoren i Karlskrona, Kalmar, Oskarshamn och Växjö med sammanlagt ca 110 medarbetare. Ofta hanteras stora projekt gemensamt med kompetens från alla fyra kontoren. I de riktigt stora uppdragen samverkar man med andra CGI-kontor i Sverige och utomlands.
Karlskronakontoret har länge präglats av en stark innovationsanda där man sedan länge är ledande inom en rad olika områden som exempelvis M2M (machine-to-machine) kommunikation. M2M omfattar en hel del gröna lösningar som kan förbättra miljön. I ett storskaligt projekt, Greencharge Sydost, har CGI tillsammans med Blekinge tekniska högskola tagit fram en lösning för att kunna ladda elbilar mer miljöriktigt. Projektet omfattar 25 kommuner i regionen och är ett av världens främsta inom området.
– Vi arbetar ofta med stora projekt som sträcker sig över stora geografiska områden och omfattar en rad olika discipliner. Vi är innovativa, det har blivit som ett kännetecken för koncernen över lag och för Karlskrona i synnerhet, konstaterar Bengt Åke Claesson, innovationsansvarig.

Application and Technology Services
CGI har etablerat en ny affärsenhet i Sverige, Application and Technology Services (ATS), med fokus på att utveckla relationerna med regionala kunder och växa på den lokala marknaden. ATS Enhet Sydost arbetar bl.a. med att utveckla projektleveransen (omfattande design, konstruktion och implementering av systemintegration, applikationsutveckling och infrastrukturella konsulttjänster).
– Vi erbjuder professionell kompetens där våra medarbetare arbetar som en del av ett team som leds av våra kunder. Vi arbetar även med SLA-baserade tjänster inom Application Management och kundanpassade tjänster inom Infrastructure Management, förklarar Åsa Malmén, enhetschef Sydost.

Lönsam tillväxt och mer flexibla
Förvärvet av Logica medför framförallt en starkare närvaro för CGI i Europa. Med en större organisation kan CGI erbjuda kraftfulla och riktade tjänster för varje enskild kund. Att knyta långvariga kontakter är alltid huvudfokus. Projektens omfattning varierar, men gemensamt för alla kontakter är CGI:s strävan efter att grunda långsiktiga relationer.
– Lönsam tillväxt och kvalitet i allt vi gör blir främsta fokus för 2013. CGI är bra på både riktigt stora projekt och mindre uppdrag. Med vår tjänsteportfölj vänder vi oss framförallt till mellanstora och större företag.
På lokal nivå samarbetar CGI idag med de största aktörerna inom affärslivet och den offentliga sektorn.
– Under 2013 kommer vi att rekrytera konsulter inom efterfrågade kunskapsområden, men framförallt handlar det om att växa med befintliga medel och bli mer effektiva. Vi kommer att bli mer lokala och snabbrörliga – och samtidigt ännu mer globala, det är vår styrka, säger Åsa Malmén avslutningsvis.