Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Champions smider efter marknadens tuffaste krav

Med aktörer som Max IV, Lunds universitet, Region Skåne och flertalet sydsvenska kommuner på kundlistan spelar Champions Mekaniska Verkstad på elitnivå. Från den heltäckande verkstaden i Staffanstorp levererar företaget smidesprodukter och bärande stålkonstruktioner för integration i företrädelsevis offentliga miljöer där kraven på funktion, design och hållbarhet är bland marknadens högsta.

Champions Mekaniska Verkstad grundades i Lund 1968 men bedrivs idag i moderna, nybyggda lokaler i Staffanstorp. Här finns förutom en välutrustad maskinpark även ett 20-tal målmedvetna medarbetare och det är just deras kunskap och personliga engagemang som ligger till grund för företagets framgångar, enligt vd Per Larsson.
– Vår kompetens och erfarenhet inom högkvalitativt byggnadssmide har vidareutvecklats och förstärkts under flera decennier, förklarar han. Idag står vi mycket väl rustade med en heltäckande smidesverkstad samt med förmåga och kapacitet att driva projekt från idéstadiet till färdigmonterad smidesprodukt.

Kan konkurrera brett
Champions har fått förmånen att testa sin egen kapacitet under tuffa krav genom en rad olika projekt varav några till och med räknas bland landets största på byggsidan. Att företaget skiljer sig från mängden märks tydligt när man tar sig en titt på de olika projekten.
Bland de mest uppmärksammade finns Lux, det nya centret för humaniora och teologi vid Lunds universitet. Här har Champions bland annat varit med och byggt upp innemiljön som andas framtidstro och präglas av moderna inslag.
– Lux är ett av regionens mest uppmärksammade projekt eftersom fjolårets stadsbyggnadspris i Lund tilldelades arkitekterna bakom det. Det känns väldigt positivt att vi har fått vara med under i princip hela byggnationen av centret, det bevisar framförallt för oss själva att vi kan konkurrera både med kvalitet och precision samt med tillgänglighet och leveranssäkerhet, säger Per Larsson.
Lux har varit ett långsiktigt projekt för Champions, som varit involverade sedan starten. Centret invigdes i augusti, men arkitekterna Mats White och Jakob Peetre har arbetat med projektet sedan 2009.

Bygger viktiga referenser
Utvecklingen av Max IV, tidigare Maxlab, är ett av norra Europas mest betydelsefulla teknikprojekt. Även här har Champions fått vara med och bygga upp stora delar av innemiljön och utfört förberedande moment inför montering av bärande balkar till exempel.
Max IV utgör idag ett av Europas viktigaste laboratorier för kärnfysik, acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus, och laboratoriet placerar Lund på världskartan över framstående nav för forskning. För Champions, som fortfarande är involverade i projektet, utgör Max IV en mycket viktig referens inför kommande uppdrag.
– Vi har nyligen lämnat in en offert avseende montagearbeten i samband med byggnationen av ESS i Lund, avslöjar Per. Projektet är ett av Europas största inom forskningsvärlden och spelar en avgörande roll för Sverige som framstående teknikutvecklings- och forskningsnation. För oss skulle ett projekt som ESS innebära en rejäl skjuts framåt, precis som Max IV och Lux.

Satsar på stora projekt
Bland övriga större projekt finns Ikeas nya globala mötesplats i Hubbhult, Malmö, samt Trelleborgs nya anläggning för rättspsykiatri där Champions bland annat levererat bärande stålkonstruktioner.
Sedan februari 2014 är Champions certifierade för tillverkning och montering av bärande stålkonstruktioner enligt den internationella standarden ISO 1090, samt kvalitetssäkrade för svetsade arbeten enligt ISO 3834. Det är avgörande för att företaget ska kunna vara med och lämna anbud på de riktigt stora projekten, menar Per Larsson.