Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Cibes leder utvecklingen av lågfartshissar

Cibes Lift Group i Gävle en av världens ledande och snabbast växande tillverkare av lågfartshissar, miljöanpassade och med låg energiåtgång.
40.000 hissar har levererats sedan starten i slutet av 40-talet.

Bertil Svedberg var grundaren av företaget, som då låg i Solna, här startade en tillverkning av varuhissar 1947. Man producerade bara ett 30-tal hissar om året till en början, nu produceras mer än dubbelt så mycket i veckan. På 60-talet startade en tillverkning av en enklare hiss för rörelsehindrade, lämpad för bostadsanpassning.
Utvecklingen gick vidare på 70-talet då Cibes även startade tillverkning av en skruvdriven lågfartshiss. Dessa hissar bidrog till att Cibes kunde växa och utvecklas. Under en trettioårsperiod låg företaget i Järbo, fem mil från Gävle.
De skruvdrivna hissarna är enkla att anpassa och installera utan krav på stora ombyggnationer eftersom de levereras kompletta med tillhörande schakt. De är även lättanvända, driftsäkra och har en lång livslängd. 

Kraftig expansion
Under Cibes expansion har flera varumärken och produktprogram byggts upp, samtliga med kundanpassade hisslösningar i form av plattformshissar, kabinhissar och trapphissar för kommersiella, offentliga och privata miljöer. Fram till 2012 producerades hissarna i Järbo men sedan flyttades tillverkningen till Gävle. Företaget har också försäljningskontor i Stockholm och Göteborg.
Under 2000-talet har Cibes genomfört ett flertal företagsförvärv och omsättningen har ökat kraftigt. 2014 var omsättningen 500 miljoner kronor och har nu passerat 700 Msek med säljbolag i 14 länder.

Intressant marknad
Cibes har ett stort distributörsnätverk och har under 2000-talet startat dotterbolag i Norge, Finland, Spanien, Frankrike, Belgien, Hong Kong och Kina, samtliga länder med en stor marknadspotential.
– Arkitekter och byggföretag är viktiga beslutsfattare hos oss men även antalet privata kunder ökar och där är funktioner med förbättrad komfort mycket uppskattat , säger vd Mats Engblom och fortsätter:
– När vi pratar om våra produkter så är det en helhetslösning vi presenterar för våra kunder. Det handlar inte bara om att sälja en hiss utan det är så många moment och kompetenser runt omkring som är viktiga i sammanhanget.
I samband med att företaget fyller 70 år 2017 kommer ett större distributörsevent att hållas med återförsäljare från hela världen.