Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

CLUK bidrar till ytterligare expansion för Karlshamns livsmedelsindustri

I Karlshamn finns sedan decennier tillbaka en stark lokal kunskap och tradition kring framställning av livsmedel. För att aktivt bidra till ytterligare expansion inom den lokala livsmedelsindustrin, en industri som präglas av både innovationsrikedom och mångfald, har Centrum för Livsmedelsutveckling i Karlshamn (CLUK) utvecklas som en arena för både små och stora företag i branschen. Syftet är att innovatörer, entreprenörer och erfaren branschpersonal ska kunna träffas och samverka via den gemensamma plattformen.

Små som stora aktörer kan via CLUK få stöd och rådgivning kring allt från produkt- och affärsutvecklingsprocesser till att bedriva testverksamhet i CLUK:s egna lokaler. Etablerade livsmedelsproducenter kan få hjälp med paketering och lansering av helt nya produkter, innovatörer kan testa nya recept i ett modernt och fullutrustat storkök, mindre aktörer kan få kontakt med potentiella partners för finansiering och produktion av nya, spännande produkter. CLUK kan hjälpa till med det mesta, oavsett projektets omfattning eller livsmedelsföretagets storlek, i ambitionen att driva den lokala livsmedelsindustrin framåt.

Varför just i Karlshamn?
Verksamhetsledare Cissi Lingerud berättar att det treåriga projektet CLUK realiserats tack vare en stark lokal drivkraft och vilja att utveckla livsmedelsteknik, ett av kommunens strategiska utvecklingsområden är just livsmedelsproduktion. CLUK initierades 2009 för att främja innovationer och bevara den långa tradition av hantverk och kunnande som finns inom livsmedelsbranschen i Karlshamn. Projektet är finansierat via EUs regionala utvecklingsfond, Region Skåne, Region Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge, Karlshamn, Sölvesborg och Karlskrona Kommun fram till december 2013, tanken är att man därefter ska fortsätta bedriva en självbärande verksamhet.
– CLUK är svaret på marknadens efterfrågan, en kraftansträngning för livsmedelsindustrins utveckling här i Karlshamn, konstaterar Cissi Lingerud. Vi fungerar många gånger som en förmedlare av kunskap i vår roll som gemensam nämnare för näringsliv och akademi. Vi kan förena livsmedelsproducenter med den kompetens som finns inom akademin gällande process- och livsmedelsteknik.

Storskalig testanläggning
Det är strävan efter det genuina och det närproducerade som skapat en så pass stor efterfrågan på CLUK:s tjänster. Många små- och medelstora aktörer har behov av att testa sina produkter i större skala, men få har tillgång till de storskaliga testanläggningar som krävs för optimal utvärdering. CLUK erbjuder faciliteter för testproduktion med en kapacitet på upp till 100 kg per timme. Samtidigt är anläggningen tillräckligt flexibel för att anpassas till mindre projekt.
För de riktigt stora producenterna erbjuder CLUK en kunskapsdriven laboratoriemiljö för småskaliga tester som kan förbättra kvalitet och kontinuitet.
– Vi har tillgång till olika produktionsprocesser med processhall, bageri, produktionskök och analytiska laboratoriemiljöer. Vi erbjuder dessutom vår kunskap och erfarenhet i form av rådgivning gällande allt från produktutveckling till lansering och distribution, berättar Cissi Lingerud vidare.
Cissi är i grunden livsmedelskemist och har arbetat inom livsmedelsindustrin sedan 1980-talet, bland annat har hon ansvarat för produktutvecklingen på Carlshamns mejeri, ett av de stora företag som var med och byggde upp livsmedelsindustrin i Karlshamn. CLUK:s verksamhet bedrivs nu i mejeriets gamla FoU-lokaler på ca 350 m2.

Anpassningsbar processlinje
CLUK har anpassningsbar utrustning för olika processer och produkter. Under åren har man framförallt hanterat pumpbara produkter som drycker, mejeriprodukter, såser, sylter, glass, margarin, majonnäs och desserter, men eftersom CLUK är ett stöd för hela livsmedelsindustrin kan utrustningen anpassas efter behov.
– Vi har möjlighet att hyra in utrustning som är speciellt anpassade efter kundernas behov. I viss mån kan vi även erbjuda packning mot slutkonsument, vilket utgör ytterligare ett stöd för våra kunder. Det som är nytt i vår verksamhet nu är att vi även kan erbjuda stöd för företag i hela kedjan från idé till lansering. Intresset för ny, spännande mat är stort i allmänhet, men det krävs viss anpassning till nya marknader. Vi kan hjälpa till i affärsutvecklingen, även om den sker på andra sidan Östersjön, säger Cissi Lingerud.