Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

ColliCare – totalansvar från producent till slutanvändare

ColliCare Logistics AB erbjuder kompletta logistiklösningar med hög flexibilitet. Oavsett uppdragets omfattning så kan ColliCare ta fram en skräddarsydd lösning som passar för det aktuella logistikbehovet. Shipping, spedition, tredjepartslogistik och distribution – ColliCare utvecklar lösningar som skapar lönsamhet genom hela logistikkedjan från producent till slutanvändare.

Hos ColliCare Logistics AB är special standard. Med dagens webbaserade lösningar är det lätt att låsa in sig på en viss produkt eller ett visst tjänsteområde. Så arbetar inte ColliCare.
– Utan färdigpaketerade systemlösningar uppnås högre kostnadseffektivitet med en mer kundinriktad verksamhet. Tack vare stora volymer kan vi erbjuda konkurrenskraftiga priser trots att allt är kundanpassat. Vi arbetar med kompletta logistiklösningar från producent till slutanvändare. För att uppnå högsta effektivitet har vi tagit fram ett antal produktområden som vi fritt kombinerar med skräddarsydda lösningar som resultat, förklarar Michael Nielsen, VD ColliCare Logistics AB.

Effektiv Shipping-verksamhet
ColliCare vänder sig till importörer, exportörer och industrikunder – stora som små. Beroende på volym så kan godset samordnas som hela containerlaster till sjöss eller lastas på megatrailers som går via både landsväg och järnväg. Gemensamt för samtliga lösningar är att det hela tiden är kundens logistikbehov som styr tjänsternas omfattning.
– Alla som importerar eller exporterar varor är välkomna att använda våra tjänster. Vid samordning av hela containerlaster kan man ofta spara upp till 30 procent av fraktkostnaden eftersom vi sköter hela logistikkedjan, utan mellanhänder och utan omlastningar. Det handlar också om påtagliga miljövinster med effektivare transportflöden och mindre utsläpp, säger Michael Nielsen.

Expressverksamhet under uppbyggnad i Sverige
ColliCare erbjuder både Flygfrakt och Expressdistribution efter förvärv av norska ScanCargo och CityExpress med huvudkontor i Göteborg.
– Expressverksamheten är under uppbyggnad och vår ambition är att etablera flygfrakt i alla europeiska länder där vi bedriver logistikverksamhet idag. Vi behåller namnet CityExpress eftersom det är ett starkt varumärke i Västsverige. ScanCargo kommer att byta namn till ColliCare Air Express, eftersom vi vill fokusera på den här typen av verksamhet över hela Europa och inte enbart i Skandinavien framöver.
Förvärvet av CityExpress medför att ColliCare idag har en betydligt starkare närvaro i hela Västra Götalandsregionen.
– I Norge har vi över 350 chaufförer med 170 egna fordon. Förvärvet av CityExpress är en del av vår framtidsstrategi för att bygga upp en verksamhet med effektiva tredjepartlogistiktjänster även i Sverige. Vi börjar med Västra Götaland och i dagsläget har vi ett nätverk med samarbetspartners som hjälper oss att täcka upp resten av Sverige. Vi hanterar i stort sett alla typer av distributionsgods förutom brev, fortsätter Michael Nielsen.

Totallösningar
Som komplett logistikpartner erbjuder ColliCare även lagerhållning anpassad efter kundernas behov.
– Vi har kapacitet för att lagra allt från hela pallar till styckegods. Vi sköter även plock- och packtjänster innan vi levererar varorna till slutkunden. Vi har tio terminaler totalt, varav två finns i Sverige. Den största ligger på Transportgatan på Hisingen, Göteborg. Härifrån är det raka spåret till vår terminal i Moss, Norge.
ColliCare värnar om kundernas tid och sträcker sig så långt som att sköta uppackning och display i butik. För att göra arbetet enklare och mer tidseffektivt kan tjänster som prismärkning utföras redan innan godset anländer till butiken, ColliCare fyller därefter butikshyllorna och ser till så att allt är snyggt och prydligt när slutkunden kommer för att handla. ColliCare säljer totallösningar och har flera goda referenser, bland andra sportgrossisten Gresvig i Norge.

Satsar i Fjärran Östern
Efter att ha öppnat terminal och kontor i Kina under 2012 satsar ColliCare på nya kontor i Köpenhamn, Hamburg och New Delhi under 2013.
– Vi ser en stark tillväxtpotential framförallt i Indien. De stora tillverkningsföretagen väljer i allt större utsträckning att förlägga produktion i Indien. Man kan kanske säga att Kinamarknaden har stabiliserats, och att Indien nu är nästa stora marknad. Vi har också planer på att etablera oss i Vietnam, säger Michael Nielsen avslutningsvis.