Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Coop är på rätt väg med eko och närproducerat

Coop Varberg fortsätter att skapa samhällsnytta lokalt genom att erbjuda mervärden för kunderna. Utöver ett antal förmåner som alla Coop-medlemmar får, såsom attraktiva priser på varor i butik, ser Coop Varberg till att lägga en bra grund för förbättringar i regionen. Det gäller inte minst på miljöområdet.

Miljöarbetet har stått i rampljuset länge hos Coop Varberg. Det är tydligt tack vare alla investeringar som gjorts och som fortfarande görs för att minska energianvändningen i butikerna samt kring hela verksamheten – inklusive varutransporter.

Vill bygga ut
Verksamheten ska även fortsättningsvis drivas i miljöns tecken – samtidigt som den ska växa.
– Vi är mycket stolta över det arbete som redan gjorts för att anpassa alla våra butiker på miljöområdet och det förstärker vi i takt med att Varberg växer. Som inflyttningskommun ställer Varberg allt större krav på utbud och tillgänglighet och vi kommer troligtvis att bygga ut butikerna – kanske till och med etablera en helt ny, säger Coop Varbergs vd Göran Borg.
Än så länge har ingen specifik plats utsetts för byggnation av en ny butik, men sett till Varbergs utveckling är det tydligt att det kommer att behövas ett större utbud. Coop är gärna med och stöttar den utvecklingen.

”Bara mat i våra tankar”
Coop Forum i Varberg är i dag en av Sveriges mest miljöanpassade butiker – med solceller på taket och biogasdrivna transporter bland annat. Själva fastigheten är certifierad enligt kraven för internationell standard – Green Building.
Ytterligare ett steg i miljöns tecken är att allt matsvinn tas tillvara i en speciell behållare, för att senare användas för biogasproduktion i en anläggning i Falkenberg. Enligt konceptet ”Bara mat i våra tankar” sker alla transporter inom Coops verksamhet med fordon som drivs av biogas.
Coop Varberg vann Energi- och miljöcentrums pris 2014 för sina hållbara lösningar, bland annat kring återvinning.

På rätt väg med eko
Trots det redan omfattande miljöarbetet vill man på Coop Varberg göra ännu mer.
– Vi vill förbättra kundernas möjligheter att göra bra miljöval dels genom ett brett ekologiskt och närproducerat utbud, och dels genom att stötta användningen av elbilar med tillgång till ett antal laddstolpar i anslutning till butikerna, förklarar Göran Borg.
Coops butiker har redan Varbergs största sortiment av närproducerade varor inom många kategorier, och dessutom stadens bredaste sortiment av ekologiska produkter. Coop Varberg nominerades som en av tre butiker till Årets ekobutik 2018, något som Göran Borg ser som ett kvitto på att man är på rätt väg med investeringarna.