Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Coor Industrial Services breddar sitt engagemang hos kunderna

Sedan en tid tillbaka jobbar Coor Industrial Services i Finspång mer strukturerat med att skapa fler kontakter och ta hem fler kontrakt än enbart för tjänster inom industriservice.

Det rikstäckande serviceföretaget Coor Service Management har varit verksamt i Finspång sedan 2009 då Coor förvärvade Sapa Industriservice AB.

Coor Industrial Services levererar tillgänglighet genom kvalificerade underhålls- och rengöringstjänster med teknikinnehåll. Tjänsteområdena omfattar strategisk produktionsutveckling, tillverkning och projekt, industriunderhåll, industriell rengöring och avfallshantering, samt logistik. Målet är att kunden ska få ut mer av sin anläggning genom ett effektivare underhåll eller genom en bättre anpassad produktionsutrustning.

Industriella projekt kan omfatta förstudie, konstruktion, tillverkning, montering, driftsättning samt underhåll. Ett exempel är en uppgradering/renovering av en skeppslastare i Oxelösunds hamn där vi utfört el- och maskinkonstruktion, PLC-styrning, elmontage samt en mekanisk renovering.

– Vi driver komplexa projekt inom till exempel mekanik, el och automation. Dessutom erbjuder vi tjänster från våra ”centers of excellence”, som till exempel analysservice, rörtillverkning, komponentservice och utbildningar, berättar Peter Ström, ansvarig för sälj och marknad på Coor Industrial Services i Finspång.

Erbjuder fler tjänsteområden
Genom sälj- och marknadsaktiviteter har Coor Industrial Services börjat upprätta kundkontakter utanför sitt industriområde.

– Förutom cirka 120 tjänster relaterade till industriservice kan vi erbjuda en stor mängd tjänster inom arbetsplats- och fastighetsservice. Nästan 300 personer jobbar på Coor i Finspång i många olika avdelningar. Genom att gå ihop mer kan vi bli starkare gentemot kunden. Vi samarbetar även med Coors övriga etableringar i regionen, tillägger han.

Den största utmaningen i dagsläget är därför att göra sig känd som en mer komplett tjänsteleverantör så att företagen vet vad Coor Industrial Services kan erbjuda.

– Traditionellt har Coor jobbat med ett kontrakt. Nu vill vi skapa fler affärer som en samlande kraft. Förutom ett rent industriserviceuppdrag kan vi åt samma kund även erbjuda tvätteri, receptionsservice och tjänster inom skydd, exempelvis. Vi arbetar därför mer strukturerat med fler kontraktsområden för att skapa mer långsiktiga relationer med fler kunder, kommenterar Peter Ström.

Säkerheten är prio ett
Utöver de höga kraven på miljö och kvalitet som gäller inom hela Coor Service Management, med certifieringar enligt ISO 14001 och ISO 9001, samt ISO 3834 för svetsarbeten, så jobbar Coor Industrial Services extra mycket med säkerhet.

– Säkerheten har högsta prioritet hos oss. Vi gör ordentliga riskanalyser inför varje projekt och ser till att personalen på plats har rätt utbildning för jobbet.

Coor Industrial Services är med i den ekonomiska föreningen Energiriket, som initierades av Finspångs kommun med näringslivsutvecklare Claes Jonasson i spetsen.

– Det är ett välkommet initiativ och många företag har slutit upp, vilket gör att föreningen har tillgång till mycket energikompetens. För oss utgör Energiriket ett forum där vi kan utbyta idéer och erfarenheter med de större företagen. Det gagnar både oss och regionen, avslutar Peter Ström.