Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Coromatic tryggar kraft och kommunikation i verksamhetskritiska system

Coromatic är Nordens ledande leverantör av lösningar som tryggar kraftförsörjning och kommunikation inom verksamhetskritisk infrastruktur. Uppdraget ställer höga krav på tillgänglighet och leveranssäkerhet, samtidigt som Coromatic även måste stå för några av marknadens mest avancerade system. En tuff utmaning som Coromatic gärna antar enligt försäljningschef Fredrik Rosén.

Kraven på en tillförlitlig kraftförsörjning ökar hela tiden då allt fler funktioner i samhället digitaliseras. Många av dagens mest kritiska samhällsfunktioner är beroende av en säker eltillförsel, många funktioner är också ständigt uppkopplade och beroende av att olika system kan kommunicera dygnet runt. Coromatic ser till att det verkligen fungerar.

Experter på kraftförsörjning
Coromatic levererade 2014 sju mobila generatoraggregat till Forsmark. Detta för att säkra kraftreserv och göra kärnkraftverket ännu säkrare och robustare i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens nya krav efter olyckan i Fukushima 2011.
De mobila aggregaten levererades av Coromatic som fick uppdraget tack vare en unik och universal lösning för samtliga Forsmarkblock. De sju mobila kraftaggregaten levererades i specialbyggda 40-fotscontainrar, var och en med en effektnivå på 1500 kVA. Containrarna är mobila och kan förflyttas mellan de tre blocken vid behov. Lösningen gör att kärnkraftverket får ytterligare en möjlighet till kraftförsörjning av den utrustning som behövs för att förhindra eller minska konsekvenserna av en härdskada. Utmaningarna i projektet bestod bland annat av att Forsmark har tre olika reaktorer med olika förutsättningar i form av spänningsnivåer och effektbehov.
Vi utvecklade en universal lösning med aggregat som kan användas till samtliga reaktorer, säger han. Varje aggregat har en kapacitet på 1500 kVA med tillhörande step-up transformatorer och mellanspänningsställverk där Forsmark kan välja spänningsnivå och antal aggregat beroende på vilket block som ska anslutas berättar Fredrik Rosén Försäljningschef på Coromatic Critical Power.

Fullt ansvar från idé till driftsättning och underhåll
Coromatic har produktionsanläggningar för reservkraft i både Halmstad och Östersund som har kapacitet att hantera det ökande behov som idag finns på marknaden, både i Sverige men även internationellt.
Med en egen produktion och en designavdelning som ständigt arbetar med utveckling håller vi oss i framkant och kan möta de krav vi ser på marknaden, säger Fredrik Rosén och fortsätter: Det är spännande att följa processen från ritbordet till färdig anläggning och framförallt möta nöjda kunder vid projektöverlämnande. Men vi släpper inte taget om kunden bara för att vi gjort en leverans, det som verkligen är viktigt för våra kunder är driften över tid och där tror jag att vi är duktiga på att ge våra kunder trygghet med en bred serviceorganisation som ständigt är på tårna.
Företaget står även för en omfattande service- och underhållsverksamhet med en avtalsbas på över 4000 servicekontrakt. Coromatic tar fullt ansvar från strategi och design till integration, underhåll och drift av verksamhetskritiska funktioner. Förutom kraftlösningar levererar Coromatic kompletta lösningar för IT-säkerhet och kommunikation för verksamhetskritiska funktioner runtom i samhället.

Med expertkunskap inom kraft, kyla, nätverk och datakommunikation samt säkerhet ser företaget dessutom till att några av samhällets mest grundläggande system fungerar avbrottsfritt.
Behovet av den här typen av tjänster ökar i takt med samhällsutvecklingen, framtiden ser därmed ljus ut för Coromatic som ser till att hålla sig i framkant med nya tekniska lösningar.

Kort om Coromatic
Coromatic är den ledande leverantören av lösningar för Critical Facilities, som exempelvis datacenter. Coromatic säkerställer att kundernas verksamhet fungerar utan avbrott genom att på ett energieffektivt sätt, säkra tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation. Företaget kan ta ett helhetsansvar från strategi och design till integration, underhåll och drift av Critical Facilities. Kunder är datacenters, sjukhus, industrier, offentliga verksamheter och huvudkontor. 
Coromatic har drygt 500 anställda i Norden och har i dagsläget levererat lösningar och tjänster till företag i mer än 50 länder runtom i världen. Coromatic ägs av EQT tillsammans med medarbetarna.