Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Cura hjälper människor att växa

Kompetens utöver det vanliga. Cura Resurscentrum utbildar, handleder, ger goda råd och bjuder in experter att föreläsa i Blekinge.

Cura Resurscentrum bildades 2011 för att samordna den interna kompetensutvecklingen för Cura Individutveckling, men också för att samla och sprida all den kunskap som finns inom Curas olika varsamheter till kommunerna i Blekinge. På Resurscentrum arbetar Malin Kallhagen och Birgitta Karlsson med handledning, utbildningar och konsultationer. De har båda en gedigen utbildning och erfarenhet, främst inom området autism.

– Förutom våra ordinarie utbildningar kan vi skräddarsy utbildningar beroende på vilka behov och önskemål som finns, säger Birgitta Karlsson. Våra egna utbildningar förändras också år från år utifrån de behov vi ser både i Curas verksamheter men också ute i kommunerna. Under hösten 2017 kommer vi till exempel att ge en ny föreläsning som handlar om flickor och autism.

Tydliggörande pedagogik
– Våra föreläsningar inom området autism bygger på den tydliggörande pedagogiken som i sin tur bygger på TEACCH.
Malin berättar att Birgitta till och med har gått utbildning i USA, vid universitetet i North Carolina för att lära sig TEACCH.
– Den tydliggörande pedagogiken är den bästa grunden för att arbeta med människor med autism.
Den fungerar dessutom bra även för andra grupper som har svårt med kommunikationen, oavsett om orsaken är en funktionsnedsättning eller bara dåliga kunskaper i det svenska språket, menar Birgitta.

Expertföreläsningar
Eftersom ett av Resurscentrums uppdrag är att samordna den interna kompetensutvecklingen på Cura så bjuder de också in experter inom en mängd olika områden att komma och föreläsa i Blekinge. För att sprida kunskaperna så mycket som möjligt är föreläsningarna öppna för alla, inte bara för Curas egen personal. Malin berättar att hon just nu arbetar intensivt med 2017 års utbildningskatalog. I december ska den finnas tryckt.

Handledning
Både Malin och Birgitta handleder arbetsgrupper ute i kommunerna. Ofta handlar det om hur personalgrupper ska arbeta kring en eller flera personer med autism, men det kan också handla hur man ska arbeta tillsammans i personalgruppen. Curas devis är ”Vi hjälper människor att växa” och det är precis det vi gör på Resurscentrum.
Faktaruta:
Cura Resurscentrum är en del av kommunalförbundet Cura Individutveckling. I förbundet ingår alla Blekinges kommuner som medlemmar. När flera kommuner vill samverka kan de ge uppdraget till Cura. Idag bedriver Cura många olika verksamheter åt Blekinges kommuner. Läs mer på www.curaindivid.se