Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

D-Lab slår hål på myter

Metallanalysföretaget Degerfors Laboratorium AB, eller kort och gott D-Lab, erbjuder snabba provsvar till marknadens lägsta priser. Till mer än 90 procent fås svaren samma dag som provet mottas. Härmed slår man också hål på myten om att kvalitet och lågt pris inte kan förenas.

Många förundrar sig över hur det är möjligt att hålla extremt låga priser och samtidigt stå rustade med toppmodern utrustning och laboratoriekompetens som är bland Nordens främsta. Laboratoriechefen Svenerik Bäckman menar att det är mycket tack vare god planering i verksamheten, samt ett gediget engagemang från personalens sida.
– När vi startade upp verksamheten 2004 hade vi ett tydligt mål – att ge svar på dagen och att hålla rimliga priser och samtidigt stå för en exceptionellt hög servicenivå. Det är något som alla skriver under på här. Vi håller vad vi lovar och får därför många rekommendationer. På den vägen har vi lyckats knyta nya kontakter och fortsatt vår expansion.

Ständig expansion
Allt sedan starten har D-Lab expanderat med flera nya kunder i veckan och är idag störst när det gäller oorganiska analyser såsom metaller, oxidiska material, beläggningar och liknande. D-Lab har idag cirka 1700 kunder från främst Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Italien, men även så långt bort som Singapore. Många är återkommande kunder som behöver prova material flera gånger i veckan, andra är sällanköpskunder som kanske behöver göra en mer omfattande analys någon gång per år.
– Vi har en stor flexibilitet i vår verksamhet och vi tackar inte nej till jobb. Vårt motto är att vi löser kundens utmaningar. Det innebär att vi hjälper våra kunder med materialanalyser och provning så att deras verksamhet blir mer lönsam. Då har vi verkligen lyckats, understryker Svenerik Bäckman, som tidigare var ansvarig laboratoriechef i Outokumpus stålverk och som därmed också har sett det mesta som finns när det gäller metallprovning.
Verksamhetens läge mitt i Örebroregionen bidrar också till fortsatt utveckling. En bra logistik är avgörande för att proverna ska komma in till laboratoriet snabbt och effektivt.

Lyhörda inför marknadens krav
De kemiska metallanalyser och oorganiska analyser av metaller och mineraler som D-Lab utför omfattar inte en konkurrensutsatt marknad i Norden, men det finns aktörer på andra håll i världen som erbjuder ungefär samma tjänster.
– Många svenska företag har skickat prover till liknande laboratorier i till exempel Australien. Det är naturligtvis tidskrävande och ibland behöver man få svar snabbt. Då är vi ett konkurrenskraftigt alternativ, säger Svenerik Bäckman. Han fortsätter:
– Vi är lyhörda inför marknadens förändringar och krav. När Outokumpu lade ner stålverket i Degerfors valde jag och några kollegor att satsa på att bygga upp något nytt på samma plats med vår kunskap som främsta resurs – och resultatet är ett komplett metallanalyslaboratorium som är Nordens snabbaste.

Tunga investeringar
Allt överskott har gått till att investera i ny utrustning och idag har D-Lab dubbla uppsättningar av det mesta för hög tillgänglighet.
– Det går inte att ta genvägar när det gäller analyser av metaller och mineraler, konstaterar Svenerik Bäckman. Om proverna är missvisande så kan det få mycket stora konsekvenser och sätta säkerheten på spel. Därför är vi mycket noggranna i våra analyser och våra kunder kan alltid lita på att få svar som visar rätt – även när det gäller mycket snäva toleranser.
D-Lab lever på att leverera hög kvalitet in i minsta detalj och kommer att fortsätta investera i utrustning och kunskap för att kunna göra det även i framtiden.