Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Dags att investera i amerikansk olja

Svenska Oljeinvesteringar erbjuder såväl privatpersoner som företag att investera i oljeutvinning i USA.
– Det är en investering som är både spännande, intressant, lärorik och kan ge en bra avkastning under en lång tid framåt, säger Peter Flensburg, en av delägarna till Svenska Oljeinvesteringar AB.

Svenska Oljeinvesteringar AB startades 2010 av fem entusiaster i oljebranschen. Initiativtagarna var Peter Flensburg och Torsten Helgemo, som också jobbar heltid med verksamheten.
Affärsidén hos Svenska Oljeinvesteringar är att erbjuda investerare attraktiva, långsiktiga direktinvesteringsobjekt i form av delägarskap i oljekällor i Texas och Oklahoma. Företagets mål är att ge en bra avkastning till investerarna.
Sedan många år har de vanligaste investeringarna skett inom aktier/fonder, fastigheter eller andra traditionella investeringsområden. Avkastningen har varierat och osäkerheten är stor inom nästan alla investeringsområden. Man kan med rätta fråga sig vad som händer med världens aktie- och fondmarknad, valutor, inflation och räntor.
Som ett alternativ till de traditionella investeringarna ser Svenska Oljeinvesteringar förnuftiga investeringar i en råvara som har en konstant efterfrågan över hela världen under överskådlig tid: olja.

Grunden till vårt välstånd
– Oljan är grunden för civilisationens välstånd. Man kan dra direkta paralleller med industrialismen och oljan, säger Peter Flensburg och fortsätter:
– En oljekälla producerar historiskt sett i 20 år, kanske upp till 40-50 år. Det är alltså en investering man gör inte bara för sig själv utan även för sina barn och barnbarn.
Vem som helst kan köpa en procentuell andel i en oljekälla i USA. Oljeborrning har pågått i USA sedan slutet på 1920-talet och all verksamhet kring oljeprospektering och oljeborrningar är mycket noga reglerad och kontrollerad av myndigheterna i USA:s delstater. Totalt har det borrats 3,5 miljoner oljekällor i USA.
Svenska Oljeinvesteringar har borrat 13 stora oljekällor under de 24 senaste månaderna. Alla källor är borrade med hjälp av den nya tekniken som blivit så omskriven och som kommer att göra USA helt oberoende av import av olja från andra länder inom fem år. Resultatet av dessa borrningar har varit över förväntan.
– Vi borrar efter olja i gamla kända oljefält som man har övergett. Den nya tekniken gör att man minskar risken för att borra torrt och man ökar sannolikheten högst avsevärt för att träffa rätt och hitta olja, säger Peter Flensburg.

En verksamhet som växer
Peter Flensburg och hans kollega Torsten Helgemo började investera i olja som en hobby och har själva satsat mycket pengar. Idag är det fler än 100 svenskar som intresserat sig för dessa investeringar och verksamheten växer kontinuerligt.
– Av en ren slump är det just svenskar som är först med dessa investeringar. Och det är en fantastisk upplevelse att vara med om detta och att åka ut till oljekällorna på den amerikanska landsbygden, säger Peter Flensburg.
Att investera i en egen oljekälla är ett långsiktigt projekt. Alla de pengar som investeras går omedelbart åt till oljeprojektet. När oljekällan är klar ska den sedan först producera så mycket olja att den betalar tillbaka investeringen. När produktionen startar får man som investerare en s.k. Division Order, ett dokument som motsvarar en lagfart i källan av vilket framgår hur stor potentiell andel man äger av olja, gas- och eventuella andra rättigheter.
Efter detta får investerarna erhålla månatliga rapporter av vad källan producerar och dessutom sin månatliga utbetalning och redovisning av de exakta kostnaderna.
Svenska Oljeinvesteringar förhandlar ständigt om nya oljefält att satsa i. För närvarande koncentrerar man sig på Oklahoma som är en stor oljestat i USA, men även andra delstater kan komma ifråga.
– Konceptet är både spännande, lönsamt och intressant. I det senaste projektet i Oklahoma äger vi 17 procent och ett stort amerikanskt börsbolag äger 50 procent, vilket utgör en stor trygghet för oss. Det visar också att vi är på rätt väg, säger Peter Flensburg.