Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Dalakraft ser nya möjligheter för vindkraftsproducenter

Dalakraft tror på en ljus framtid för svensk vindkraft ur ett längre perspektiv. Dagens låga elpriser oroar producenter inom alla kraftslag, det är med andra ord inte ett fenomen som enbart påverkar vindkraftsproducenter. Det viktigaste enligt Fredrik Bergström, Key Account Manager på Dalakraft, är att hitta bra lösningar både för befintliga producenter och för framtida investeringar.

Dalakraft bildades av lokala elnätsföretag i Dalarna i samband med avregleringen av elmarknaden 1996. I snart 20 år har man strävat efter att bygga nära och långvariga samarbeten med såväl kraftproducenter som elkunder. Att kunna erbjuda producenterna absolut bästa ersättning är viktigt för att skapa ömsesidig lönsamhet, samtidigt som Dalakraft också erbjuder konkurrenskraftiga elpriser för sina kunder.

Den största utmaningen – och potentiella lösningar
Nuläget på marknaden kräver att man börjar tänka annorlunda som producent, och här ser Dalakraft att det finns alternativ som kan hjälpa investerare att få lönsamhet i sina vindprojekt över tid.
– Den största utmaningen är att många producenter fortfarande säljer enligt den traditionella modellen med spotpriser. När priserna är extremt låga, som nu, blir avkastningen så liten att den i många fall är försumbar och ibland till och med blir negativ. Genom att byta ut den gamla försäljningsmodellen kan producenterna bygga upp ett mer lönsamt alternativ där man istället delar upp produktionen och säljer vid tillfällen då priset är lite högre, säger Fredrik Bergström.
Problematiken kring spotpriser kan illustreras med en jämförelse. Under de senaste två åren var spotpriset som allra lägst i slutet av oktober 2014 och låg då på 0,54 öre/kWh för elkraft. Som högst var spotpriset uppe i 95 öre/kWh i slutet av maj samma år. En producent behöver ungefär 55 öre/kWh för att allt ska gå jämnt upp, det vill säga ingen vinst – ingen förlust. Att få ut rätt pris för sin produktion över tid är därför precis som Fredrik Bergström antyder den största utmaningen idag.
Ytterligare ett alternativ till att vänta in stigande spotpriser är att sälja enligt stordriftsprincipen. Om flera producenter slår ihop sin produktion och säljer till ett lite bättre pris gynnas alla i kedjan. Den kollektiva principen skulle kunna fungera mycket bra för vindkraftsproducenter som vill säkra ett lite bättre pris under en längre period.

För att nå högsta möjliga avkastning
Dalakraft kan vindkraft. Företaget var bland annat en av initiativtagarna till Sveriges första vindkraftverk som etablerades i skogslandskap för 15 år sedan. Idag finns det flera framgångsrika projekt inom den kategorin då man snabbt insåg att det finns mycket bra vindlägen även i skogstäta områden, och Dalakraft delar gärna med sig av sin erfarenhet från tidigare projekt.
– Vi kan hjälpa kraftproducenter med allt från riskinventering till förvaltningsuppdrag. Våra tjänster varierar efter hur prognosen ser ut för det aktuella projektet, men målsättningen är alltid densamma – nämligen att uppnå högsta möjliga avkastning på kundens investering. Idag väljer många nya investerare att prissäkra sig, men för befintliga aktörer som inte gjort det kan vi också erbjuda en lösning.
De flesta vindkraftsproducenter är små. Det finns förvisso stora vindparker och en handfull större ägare, men i antal är småproducenterna dominerande. För dem är kraven på lönsamhet kanske ännu större. Det vet man på Dalakraft, och affärsmodellen har därför anpassats efter den här typen av producenters behov och mål.
– Priserna förväntas inte gå upp dramatiskt inom den närmaste tiden, men nya lösningar går att utveckla för att uppnå en acceptabel ekonomi. Det är vårt främsta mål nu, avslutar Fredrik Bergström med.