Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Damella behåller stark ställning med ”Designed in Mullsjö”

Från traditionellt tillverkningsföretag till modernt design- och handelsföretag. Mullsjöbaserade Damella har tack vare stor flexibilitet lyckats ställa om sin verksamhet efter nya förutsättningar och krav. Trots global konkurrens, nästan all klädproduktion sker idag i lågkostnadsländer, har Damella lyckats bibehålla en stark ställning på marknaden som svenskt konfektionsföretag präglat av kvalitet och design.

– Intresset för Damella grundar sig framförallt på den genuina kvalitet som vi erbjuder i kombination med sober design och inte minst utmärkt service, inleder vd tillika ägare Mats Arvidsson.

Moderiktig och stilren
Damella har skapat ett starkt internationellt varumärke som bygger på moderiktig och stilren design. Sortimentet består av damunderkläder, sovplagg, morgonrockar, fritids- och badkläder.
Företaget har ett växande antal egna butiker i Sverige samt ett expansivt nät bestående av cirka 900 återförsäljare över hela Europa. Fördelen med att dessutom ha egna butiker bottnar i att man bland annat får en översikt över vilka produkter som är mest eftertraktade, och därmed kan justera sortimentet efter det.

”Designed in Mullsjö”
Enligt Svenskt Näringslivs senaste undersökning av företagsklimatet hamnar Mullsjö i topp på flera fronter, och då bland annat när det gäller kompetensförsörjning. På den punkten är företagen i Mullsjö nöjdast i länet, och här är Damella inget undantag.
– Vi har expanderat kraftigt under åren och upplever att det finns ett bra rekryteringsunderlag för det lokalt. Vår tillverkning är outsourcad till i första hand Baltikum och Kina, men all administration, design och produktutveckling är fortfarande koncentrerad till Mullsjö. Vi är stolta över att kunna behålla vår unika prägel som ”Designed in Mullsjö”, fortsätter Mats Arvidsson.

Tror på tillväxt
Mullsjöregionen präglas fortfarande av småländsk klurighet och förmågan att ta vara på befintliga resurser fullt ut. Detta förhållningssätt kännetecknar även Damella. Mats Arvidsson upplever att det nystartade näringslivsbolaget i Mullsjö också kan bidra till fortsatt utveckling;
– Jag tror att det är framförallt lite mindre företag som kommer att märka en klar förbättring i att relationen till kommunen stärks. Vi som är lite större har redan en god relation till kommunen och det har vi haft länge, men vi ser givetvis positivt på att fler kommunikationskanaler öppnas.
Damella blickar framåt med tillförsikt och tror på fortsatt tillväxt i sann Mullsjöanda.