Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Danske Bank utmanar den svenska bankmarknaden

Involverade kunder med lite högre krav och som vill få ut lite mer av sin bank är Danske Banks målgrupp. Örebro är den stad utanför storstadsregionerna som växer snabbast just nu, då gäller det som bank att vara aktiv och bidra med sin del i den utvecklingen, enligt Per Augustsson, kontorschef på Danske Bank i Örebro.

Danske Bank är en internationell storbank, men skiljer sig markant från mängden genom att framförallt fokusera på kunder med speciella krav. Danske Bank har funnits i Örebro i 20 år. I bankvärlden är det inte speciellt lång tid, men i Sverige bygger bankens verksamhet på en lång tradition som går tillbaka till 1830-talet.
– Lokal närvaro med nära relationer är mycket viktigt både för oss och för kunderna.
Vi försöker att proaktivt hålla kontakt med våra kunder, så löpande rådgivning är en naturlig del i vår kundrelation, säger Per Augustsson.

Allt mer komplexa bankärenden
Kundernas ekonomi och affärer blir allt mer komplexa och i samma takt ökar behovet av kvalificerad rådgivning. Alla banker säger sig känna sina kunder, men Per Augustsson understryker att Danske Bank i synnerhet lägger ner mycket energi på att komma närmare sina kunder. Han förklarar:
– Vi gör analyser av varje enskild kunds finansiella situation. Vi ställer frågor som kretsar kring vad kunden vill uppnå med sin ekonomi och hur de ska nå sina mål.
Analysen mynnar ut i en handlingsplan som är ett gemensamt åtagande för både banken och för kunderna. Baserat på handlingsplanen presenteras tydliga förslag som genererar aktiviteter som i sin tur gynnar kundens intressen.
– Internetbanken och övriga tjänster online utgör ett bra komplement för smidig kontakt med banken och möjlighet att utföra många banktjänster oavsett plats eller klockslag. Men oavsett hur tekniken utvecklas så är vår lokala närvaro fortsatt mycket viktig för oss och våra kunder.

En utmanare på bankmarknaden
Per Augustsson beskriver Danske Bank som en utmanare på den svenska bankmarknaden.
– Vi sticker ut genom att våga vara nytänkande och det märks i vårt utbud samt på kundgruppen. Vi ska överträffa kundernas höga förväntningar och skapa långvariga relationer som gynnar våra kunders likväl som vår egen utveckling.
Danske Bank har färre kunder per rådgivare och kan enligt Per Augustsson därigenom hålla en högre servicenivå. I flera kategorier placerar sig Danske Bank som ledande när TNS Sifo Prospera rankar bankernas tjänster. Framför allt gäller detta när företagskunder betygsätter banken.
– Under 2014 kommer vi att fortsätta satsa på kompetensutveckling och satsa ännu mer på kundrelationer. Kompetens och förståelse för kundens affär är avgörande för att lyckas framöver, menar Per Augustsson.

För regionens utveckling
Danske Bank värnar även om regionens fortsatta utveckling genom att vara en aktiv bank på marknaden, både genom att delta i aktiviteter gemensamt med Örebro kommun och Örebro Universitet samt genom att bidra med finansiering i flera av de större projekten i Örebroområdet.
En intressant utveckling är samarbetet med en lokal gymnasieskolas ekonomiprogram där Danske Bank aktivt medverkar i utbildningen genom föreläsningar med fiktiva kundcase. Även bredden i bankverksamheten har beskrivits för att eleverna ska få en tydligare bild av hur det är att arbeta på en modern bank idag. Bank kan vara så mycket mer än det man ser som kund på ett lokalt bankkontor.