Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Danske Bank utmärker sig bland den nya tidens banker

Danske Bank har under flera år toppat olika kvalitetsmätningar där både privat- och företagskunder fått betygssätta storbankerna i Sverige. Danske Bank utmärker sig framförallt som entreprenörsbank där man tillämpar ett lite annorlunda koncept – bland annat med färre kunder per rådgivare, vilket i sin tur skapar goda möjligheter för personligt engagemang och proaktiv rådgivning.

Danske Bank beskriver sig ofta som en utmanare på den svenska bankmarknaden och har ett antal argument för att understödja det. Bland det mest påtagliga är det unika arbetssättet, Danske Bank axlar gärna rollen som finansiell konsult och tar därmed rådgivningen till en högre nivå.
– Vi vill komma närmare våra kunder och det speglar vårt arbetssätt både på privat- och företagssidan. Att arbeta proaktivt innebär för oss att träffa våra kunder regelbundet och genom många olika kanaler såsom fysiska möten, telefonmöten och e-möten, berättar Sofie Larsson, kontorschef på Danske Bank i Uppsala.

Årets Affärsbank
Danske Bank vill gärna göra sig känd för sitt proaktiva arbete och förhållningssätt. På företagssidan upprättas exempelvis en kundhandlingsplan vilken beskriver vad kunden och banken ska göra tillsammans kommande period. Danske Bank har dessutom ett dedikerat team runt varje koncern och därefter kommer specialister löpande in och arbetar med kunden efter behov.
– Vi har vunnit Årets Affärsbank bland annat tack vare vår höga kompetens i vår rådgivning. Jag vill påstå att vi har en rådgivning som utmärker sig genom att vara individuellt anpassad efter varje kund. Vi har också ett basteam runt kunden, som alltid kan få kontakt med någon som känner till den unika situationen oavsett om det är mitt i semestertider eller liknande. Vi har ett helhetskoncept som tilltalar såväl företagskunder som privatkunder, förklarar Sofie.

Fångar upp kundernas mål
Danske Bank ser till att fånga upp kundernas mål och i nära samverkan med såväl privat- som företagskunder skapa en strategi för att uppnå dem. Genom att ett helt team arbetar med samma kund kan specialistkompetens garanteras oavsett vilken typ av ärende det gäller. Dessutom finns specifik branschkompetens vid kontoret i Uppsala.
– Om det sker någon förändring inom en viss bransch kan vi snabbt lägga upp en strategi som passar kunder inom just det segmentet. Det är ett bra exempel på hur vi kan agera proaktivt. Ett annat exempel är att våra rådgivare är så pass insatta i kundernas verksamheter att de snabbt kan identifiera potentiella risker och därmed hjälpa till att hitta lösningar.
– Bland det allra viktigaste är att vi även kan agera snabbt, fortsätter Sofie. Det är speciellt viktigt i en tid av förändring samt för företag som befinner sig i expansionsfas. Vi har korta beslutsvägar och mycket nyckelkompetens finns samlad lokalt här i Uppsala, på så vis kan vi fortsätta vara effektiva och snabba i vår hantering av kundernas ärenden.

Proffsig, annorlunda och nytänkande
Danske Bank räknas till den nya tidens banker som med ett mycket modernt förhållningssätt möter kundernas krav. Sofie Larsson beskriver Danske Bank som en proffsig och annorlunda aktör som med en stor nypa nytänkande vågar utmana en relativt traditionsbunden bransch.
– Vi vågar sticka ut hakan och göra saker på nya sätt. Hela Uppsala präglas av en stark expansion just nu och vi är inte sena att anamma trenden. Vi går i expansionstankar och det märks att man inom Danske Bank vill satsa på Uppsala från centralt håll.
Danske Bank engagerar sig i Uppsalas utveckling på flera fronter. Allt lägre sysselsättning bland unga är något som diskuterats mycket i media på sistone. Att underlätta för ungdomar att bosätta sig där de vill och framförallt där jobben finns kan vara en del av lösningen. Danske Bank har därför inlett samarbete med en fastighetsägare i Uppsala och utvecklat ett koncept som förenklar köpet av en första bostad. Det är ett tydligt exempel på hur Danske Bank arbetar proaktivt för samhället.