Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Där kraven på säkerhet och kvalitet är lite högre

Många känner Olofströmsföretaget Safeman som en stabil och långsiktig underleverantör inom fordons- och transportindustrin. Det är en rättvisande bild, men Safeman är även med och utvecklar specialprodukter som används inom många andra branscher. Där kraven på säkerhet och kvalitet är lite högre – där kan Safeman leverera.

Den första produkten som tillverkades i slutet av 1930-talet var skyddshandskar till Olofströms bruk. Idag känner vi bruket som Volvo, och Safeman som en av landets främsta tillverkare av textil- och läderinredningar för såväl bilar som tågkupéer.
Under årens lopp har tusentals specialprodukter utvecklats och tillverkats i Safemans fabrik i Olofström. De flesta blir en del av en helhet i Sverige eller Norden, men vissa skickas till länder i andra världsdelar där man prisar svensk ingenjörskonst lite extra. Framförallt gäller det där kraven på tillförlitlighet och säkerhet är specifikt höga.

Säkerhet som består
Säkerhet är ett koncept som aldrig går ur tiden. Lösningar som höjer säkerheten i olika produkter och tillämpningar är med andra ord fortfarande högaktuella för Safeman. Att alltid leverera med kvalitet och säkerhet i fokus är företagets motto, och det omfattar allt från den allra enklaste plastdetaljen till kompletta tåginredningar.
– Vi ser över helheten och utvecklar designen tillsammans med våra kunder. Därefter producerar vi enligt önskemål, utför monteringen och till sist den slutliga kontrollen av det som levererats. Det är just bredden som är vår främsta konkurrenskraft, förklarar vd:n Stephan Bengtsson.
Från att ha byggt alla stolar till Öresundstågen och levererat toppmoderna ergonomiska lösningar till tåg som trafikerar Botniabanan har Safeman utökat verksamheten till att även omfatta specialinredningar till arbetsfordon. Sedan årsskiftet 2015/2016 ingår det tidigare fristående företaget Prefence som ett av Safemans egna varumärken med specialisering mot transportbilar och arbetsfordon.
– Med ett eget varumärke når vi en ännu större kundgrupp, men tåginredningar är fortfarande en oerhört viktig nisch för oss, understryker Stephan Bengtsson.

Minst tolv olika processer
Som en del av tillverkningsklustret inom Techtank i Olofström står Safeman för en viktig teknisk expertis som är svår att överträffa. Under ett och samma tak har Safeman minst tolv olika processer, från produktutveckling och design till industrisömnad.
– Alla kunder kommer inte med en färdig specifikation som vi kan gå efter. Marknaden blir mer och mer komplex. Det märks på våra uppdrag, som allt oftare omfattar en helhet som sträcker sig från produktutveckling till slutmontering. Numera säger vi därför att vi står för en helhet från idé till leverans och efterservice, konstaterar Stephan Bengtsson.
Safeman strävar också efter att ligga i framkant när det gäller teknisk utveckling inom tillverkningsindustrin generellt. Som ett led i det satsar man mycket på utveckling av komponenter i lättviktsmaterial. Mer vill Stephan Bengtsson inte avslöja i dagsläget, men att en del kommande investeringar kretsar kring just utveckling i lättviktsmaterial är uppenbart.