Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Där prestigeprojekten haglar

Stål & Rörmontage är ett företag som gärna rör på sig. Det syns inte minst på den ständigt tilltagande projektportföljen, där allt från dockningsportar i ett av världens äldsta skeppsvarv till Europas längsta gång- och cykelbro finns med.

De senaste åren har varit mycket händelserika för Sölvesborgsbaserade Stål & Rörmontage. Det ena prestigeprojektet avlöser det andra. Det handlar om projekt som uppmärksammas världen över och som ofta är avgörande i utvecklingen av samhällskritisk infrastruktur eller industriell utveckling. Ibland både och.

Komplicerade konstruktioner
Bland de mest kända projekten kan nämnas leverans av stålkomponenter till Öresundsbron, dockningsportar till Saab Kockums i Karlskrona, Emporias unika spiraltrappa, tillverkning och montage av stålstommar till Mattisborgen i Astrid Lindgrens värld samt inte minst utveckling, design, tillverkning och montering av bron mellan Sölvesborg och Ljungaviken, som med sina 760 meter är Europas längsta gång- och cykelbro.
Det råder ingen tvekan om att Stål & Rörmontage kan erbjuda helhetsuppdrag – allt från design, hållfasthetsberäkningar, konstruktion, tillverkning och ytbehandling till montage på plats. Företaget arbetar oftast med stora och komplicerade konstruktioner, vilket de redan uppräknade referensprojekten också vittnar om.
Bland övriga aktuella projekt finns tillverkning och montage av utrustning till krossanläggningar för gruvindustrin, processutrustning för bil- och massaindustrierna, där cisterner/tryckkärl samt rörbryggor är exempel på arbeten, samt byggnation av utrustning och byggnader åt ABB i Karlskrona.

Levererar stort
Mer är på gång. Stål & Rörmontage räknar med fortsatt bråda tider, både på hemmaplan och utanför landets gränser.
– I takt med att bostadsbyggnationen ökar behövs också nya insatser inom infrastrukturen och här ser vi en stor tillväxtpotential för oss som leverantörer av komplexa broar och konstruktioner, säger Ronny Södergren, vd Stål & Rörmontage.
Företaget har nyligen vunnit flera stora projekt gällande konstruktion, tillverkning och montage av ett antal broar i Stockholmsregionen. Samtliga är exempel på projekt som ställer mycket höga krav gällande teknisk kompetens, tillverkningskapacitet och leveranssäkerhet.
Att Stål & Rörmontage kammat hem uppdragen ser Ronny Södergren som ett kvitto på att de håller en hög kvalitet och leveranssäkerhet, Stål & Rörmontage är ännu ett exempel på att Sveriges minsta län kan leverera stort.