Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Data Ductus multiplicerar sina styrkor genom nya bolag

Framgångssagan har precis börjat för Skellefteåbaserade Data Ductus som nu möter framtiden som Västerbottens snabbast växande IT-bolag. Vid sidan av drift och övervakning av stora globala telekomnätverk har Data Ductus tagit nästa steg som framstående utvecklare av nya övervakningssystem och tjänster för andra kritiska samhällsfunktioner.

Data Ductus grundades 1989 som renodlade leverantörer av IT-tjänster. Flera milstolpar har nåtts under resans gång då företaget öppnat kontor på nya orter, expanderat utanför landets gränser (USA) samt etablerat ett antal dotterbolag, senast AquaDuctus som fokuserar på övervakning av VA-system.

Framgångsrika produkter blir nya bolag
2014 utsågs Data Ductus till snabbast växande företag inom IT-branschen i Västerbotten av Dagens Industri, ett sk gasellföretag. Som produktoberoende konsulttjänstebolag har Data Ductus fortsatt expandera med en mångsidig strategi och tydliga affärsområden: IT-service och infrastruktur, nätverkstjänster (Network Management Solutions, NMS), samt applikations- och systemutveckling.
– Att bilda nya bolag är ett led i strategin där framgångsrika produkter avknoppas till egna bolag. Ett exempel är AquaDuctus som föddes ur ett behov i Skellefteå. För att minska risken för förorenat dricksvatten skapades ett system för övervakning och mätning av nivåer och flöden i avloppsbrunnar. Systemet har förfinats under åren och kan idag anpassas efter många olika typer av förhållanden, även för mätning av andra vätskor än vatten.
En liknande resa görs nu med etablering av ett nytt kontor i Kiruna som fokuserar på gruvbranschen, berättar Data Ductus vd Urban Lundmark.

Bidrar till att utveckla Skellefteå
Digitaliseringen ställer nya krav på morgondagens IT-system. Data Ductus utvecklar och driftsätter system för att hantera den snabbt växande datamängden inom industrin och omvandla data till användbar information.
Uppdragen innebär utveckling och integration av funktioner som kunderna behöver, likväl som nya mobila applikationer och tillägg till befintliga system. Data Ductus är även med och driver delar av utvecklingen när det gäller modern IT-drift som förenklar processer. Urban Lundmark ger några exempel:
– Det kan exempelvis röra sig om styrsystem för att torka virke, eller övervakning och styrning av industriella processer och aggregering av data. Kärnan i verksamheten utgörs av kompetensen hos medarbetarna i kombination med framgångsrika samarbeten som vi byggt upp över tid. Ett sådant samarbete är det vi har med Luleå tekniska universitet som är en partner i ett antal projekt.
De samarbeten som Data Ductus strävar efter att bygga upp i Skellefteå ska mynna ut i mer effektiva och konkurrenskraftiga lösningar för företagen. Det finns redan ett bra underlag för det i form av en etablerad samverkansmodell mellan näringsliv, kommun och akademi.
– Att kommunen satsar på IT märks genom de senaste investeringarna i uppbyggnad av en miljö för spelutveckling. Detta initiativ gynnar hela IT-branschen i Skellefteå, då även vi på Ductus jobbar med projekt inom AR/VR, menar Urban Lundmark.
Data Ductus målsättning är att växa med cirka 20 procent per år. Genom att fortsätta satsa på spetsteknologi bidrar företaget till en sund utveckling för hela Skellefteås näringsliv.