Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Datapolarna löser internlogistiken på stora arbetsplatser

Datapolarna har full koll på industrins behov av smarta och effektiva IT-lösningar. Med över 20 års erfarenhet av produktionsnära lösningar kan Datapolarna leverera kundunika system som förbättrar och förenklar den interna logistiken på ett av Europas största smältverk.

Boliden är en stor och återkommande kund till Datapolarna. Faktum är att samarbetet pågått under många år och inom flera olika enheter hos Boliden. Relationen fördjupas nu genom att Datapolarna har fått förtroendet att utveckla system för Bolidens smältverk, Rönnskär.
– Vi har utvecklat och implementerat lösningar för Bolidens olika verksamheter under många år, både i anslutning till gruvdriften och nu senast i smältverket som ligger strax utanför Skellefteå. Smältverket är för oss en ny kund, men fortfarande inom Bolidens koncern, förtydligar Datapolarnas vd Anders Marklund.

Fixar internlogistiken
Boliden Rönnskär tar emot ny råvara från koncernens gruvor, men återvinner även stora mängder metallskrot som samlas in från hela Europa. Målet är att återvinna så mycket som möjligt, och naturligtvis att ha en så effektiv process för det som möjligt. Det är här Datapolarna kommer in i bilden.
– Eftersom det handlar om väldigt stora mängder material som ska hanteras krävs en effektiv internlogistik där man snabbt kan lokalisera och flytta materialet. När en viss mängd material krävs för en viss process ska det vara lätt att få tag på. Systemet som används för den interna logistiken är Datapolarnas senaste leverans till Boliden, berättar Isak Nilsson, logistikchef på Boliden Rönnskär.
Det är upp till 100 olika fordon som sköter den interna logistiken på Bolidens område, så det är en hel del att hålla reda på. Utöver de enheter som hanterar materialet finns även ett antal maskiner med andra uppgifter, till exempel sköter underhåll av vägar på området. Logistiken för dem är också med i beräkningarna av det nya systemet.
– Alla typer av transport- och logistiktjänster på området, inklusive bokning av tjänster, utförande samt kontroll och återrapportering efter utfört uppdrag finns med i systemet. Vi levererar lösningen i etapper nu, förklarar Anders Marklund.

Skalbart, flexibelt system
Mycket förenklat kan man säga att Datapolarna levererar ett orderhanteringssystem till Boliden Rönnskär. Data samlas in både via bärbara enheter i fordonen samt via kontrollenheter, och kan användas för intern debitering samt för att ta emot fakturor från externa entreprenörer som rör sig i området.
Det tekniska bakom alla dessa funktioner är kanske inte så intressant för kunden att sätta sig in i, men däremot måste allt fungera felfritt i det dagliga arbetet. Logistiken måste rulla på utan driftstopp och det säkerställer man med hjälp av den skalbara lösningen från Datapolarna, som blir den första i sitt slag men förhoppningsvis inte den sista.
– Ambitionen från Datapolarnas sida är att systemet ska kunna skalas upp och ner beroende på verksamhet, och med modifikationer alltså kunna levereras till andra typer av företag som liksom Boliden är beroende av en välfungerande internlogistik. Vi rustar för det nu, avslutar Anders Marklund med.