Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

DB Schenker välkomnar fler lagerkunder i Örebro

Jakten på lägsta pris förknippas med många risker. Den som enbart fokuserar på prislappen kan lätt förbise andra viktiga faktorer som hög kvalitet, god arbetsmiljö och ett sunt miljöengagemang.

DB Schenker har kunskap om det mesta som är värt att veta när det gäller att på ett kostnads- och miljöeffektivt sätt förflytta varor från en plats till en annan. Istället för att följa den påtagliga marknadstrenden och centralisera verksamheten har DB Schenker valt att göra precis tvärtom och bygga upp starka lokala nätverk nära kunderna.
– För kunden räcker det med en kontakt som kan sköta helheten och det får man med DB Schenker som samarbetspartner. Vi ser till helheten och bygger smarta, heltäckande logistiklösningar tillsammans med lokala åkerier. Det gör att vi alltid finns nära kunderna och kan agera utifrån lokala förutsättningar och behov, förklarar Patrik Renström, distriktschef på DB Schenker i Örebro.
På DB Schenker ser man alltså till att dra nytta av den erfarenhet och kunskap som finns i de lokala åkerierna. I Örebro är det främst ÖGS-bolaget och Weidermans Transport som DB Schenker samarbetar med.

Som kollektivtrafik för gods
Inom DB Schenker är transporttjänsterna så synkade att de är att betrakta som kollektivtrafik för gods. Precis som den länsbundna kollektivtrafiken genomsyras det av en ständig strävan efter att kapa kostnader – och få en minskad miljöpåverkan på köpet. Det är värden som alla borde kunna prioritera idag.
Av de 4000 ekipage som samverkar inom DB Schenkers organisation är cirka hälften fjärrekipage som går mellan de olika distrikten och terminalerna. Det betyder att bortåt 2000 fordon trafikerar lokala marknader. I princip allt gods under 1000 kg hanteras i terminalerna, och allt som överstiger det går från kund till kund utan att passera en terminal.

Även mellanlager
DB Schenkers terminal i Örebro ligger vid E18 och avfarten från E20 vilket är ett bra logistiskt läge för att leverera till slutkunder i Sverige, Norge och Finland.
– Lagerkunder hos oss i Örebro har en fördel med kort ledtid från orderstopp till leverans till mottagarna då lagret ligger här i terminalbyggnaden. Vi märker av ett ökat intresse att vara lagerkund hos oss bland allt från mindre till medelstora företag, säger Patrik Renström.
Det finns utrymme för fler lagerkunder och Patrik Renström räknar med ett fortsatt starkt intresse på den fronten.

Kort om DB Schenker i Sverige
DB Schenker har 27 terminaler i Sverige med cirka 180 åkerier anslutna. Åkerierna, tillsammans med DB Schenkers eget åkeri, ser till att kunderna får sina varor levererade på ett så kostnads- och miljöeffektivt sätt som möjligt. För att klara det krävs ungefär 4000 fordon som går inrikes, och ungefär 7000 chaufförer.