Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

DB Schenker växer tillsammans med lokala åkerier

Jakten på lägsta pris förknippas med många risker. Den som enbart fokuserar på prislappen kan lätt förbise andra viktiga faktorer som hög kvalitet, god arbetsmiljö och ett sunt miljöengagemang.

DB Schenker har kunskap om det mesta som är värt att veta när det gäller att på ett kostnads- och miljöeffektivt sätt förflytta varor från en plats till en annan. Istället för att följa den påtagliga marknadstrenden och centralisera verksamheten har DB Schenker valt att göra precis tvärtom och bygga upp starka lokala nätverk nära kunderna.
– För kunden räcker det med en kontakt som kan sköta helheten och det får man med DB Schenker som samarbetspartner. Vi ser till helheten och bygger smarta, heltäckande logistiklösningar tillsammans med lokala åkerier. Det gör att vi alltid finns nära kunderna och kan agera utifrån lokala förutsättningar och behov, förklarar Patrik Renström, distriktschef på DB Schenker i Örebro.

Förvaltar lokala värden
DB Schenker har 27 terminaler i Sverige med cirka 180 åkerier anslutna. Åkerierna, tillsammans med DB Schenkers eget åkeri, ser till att kunderna får sina varor levererade på ett så kostnads- och miljöeffektivt sätt som möjligt. För att klara det krävs ungefär 4000 fordon som går inrikes, och ungefär 7000 chaufförer.
På DB Schenker ser man till att dra nytta av den erfarenhet och kunskap som finns i de lokala åkerierna. I Örebro är det främst ÖGS-bolaget och Weidermans Transport som DB Schenker samarbetar med.
– Tillsammans med ÖGS-bolaget och Weidermans kan vi fokusera på att ta fram logistiklösningar som passar marknaden i Örebro. Tillsammans ser vi till att förvalta lokala värden och vi växer också i symbios med de lokala åkerierna. Både ÖGS-bolaget och Weidermans är anrika och välkända namn i den här regionen, påpekar Patrik Renström.

Som kollektivtrafik för gods
Inom DB Schenker är transporttjänsterna så synkade att de är att betrakta som kollektivtrafik för gods. Precis som den länsbundna kollektivtrafiken genomsyras det av en ständig strävan efter att kapa kostnader – och få en minskad miljöpåverkan på köpet. Det är värden som alla borde kunna prioritera idag.
Av de 4000 ekipage som samverkar inom DB Schenkers organisation är cirka hälften fjärrekipage som går mellan de olika distrikten och terminalerna. Det betyder att bortåt 2000 fordon trafikerar lokala marknader. I princip allt gods under 1000 kg hanteras i terminalerna, och allt som överstiger det går från kund till kund utan att passera en terminal.
– Samdistribution ger bättre service för kunderna lokalt, och genererar även en lägre miljöpåverkan. Tack vare samdistribution kan kostnaderna hållas på rimliga nivåer samtidigt som man har schyssta arbetsvillkor, bra löneavtal och en sund miljöpolicy på plats. Det är viktigt för DB Schenker – och det är viktigt för oss åkerier, säger Lars Johansson, vd för ÖGS-bolaget.

Växer tillsammans
DB Schenker förvaltar det lokala och slår samtidigt ett slag för miljön. Det finns många exempel på hur det görs i praktiken. Ett är att byta diesel mot HVO, något som både ÖGS-bolaget och Weidermans stöttar.
– Ett initialt lågt pris är sällan det bästa alternativet på sikt. DB Schenker är en mycket långsiktig samarbetspartner som förstår värdet av att se till helheten. Det betyder också att de satsningar som görs i deras regi även gynnar oss lokala åkerier, och vice versa. Vi har för avsikt att fortsätta utveckla vår verksamhet tillsammans med DB Schenker, säger Christer Weiderman, vd för Weidermans Transport.

Även lagringsverksamhet
DB Schenkers terminal i Örebro ligger vid E18 avfarten från E20 vilket är ett bra logistiskt läge för att leverera till slutkund i Sverige, Norge och Finland.
Lagerkunder hos DB Schenker i Örebro har en fördel med kort ledtid från orderstopp till leverans till mottagarna då lagret ligger i terminalbyggnaden. Vi märker av ett ökat intresse att vara lagerkund hos oss från mindre till medelstora företag, säger Patrik Renström, distriktschef på DB Schenker i Örebro.