Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

DB Schenker vill öka transportbranschens intresse för miljöfrågor

Transportsektorn står sammantaget för ett stort miljöavtryck i Sverige såväl som internationellt. Det finns vilja till förändring med hjälp av ny teknik och nya bränsletyper, men engagemanget måste bli mer omfattande än vad det är idag. Det måste bli enklare för transportsektorns aktörer att ställa om anser DB Schenker, som är ledande på klimatanpassade transporter.

DB Schenker har kunskap om det mesta som är värt att veta när det gäller att på ett kostnads- och miljöeffektivt sätt förflytta varor från en plats till en annan.

Inte som andra
Istället för att följa den påtagliga marknadstrenden och centralisera verksamheten har DB Schenker valt att göra precis tvärtom och bygga upp starka lokala nätverk nära kunderna. Det är bättre både för miljön och för kunderna – som vet att de kan lita på DB Schenker i alla lägen.
– Vi märker att efterfrågan på hållbara transportlösningar ökar och det visar att man inom branschen är på väg åt rätt håll, även om det fortfarande finns mycket kvar att göra, säger Robert Lindkvist, Field Sales Luleå.
DB Schenker har 27 terminaler och ett 50-tal lokala kontor i Sverige med cirka 180 inrikesåkerier samt 55 utrikes avtalstransportörer anslutna. Åkerierna, tillsammans med DB Schenkers eget åkeri, ser till att kunderna får sina varor levererade på ett så kostnads- och miljöeffektivt sätt som möjligt. För att klara det krävs ungefär 4000 fordon som går inrikes, och ungefär 7000 chaufförer.
Miljöengagemanget löper som en röd tråd genom hela verksamheten. För att få köra för DB Schenker måste man uppfylla vissa krav och ha samma inställning till miljöarbete som uppdragsgivaren.
– Eftersom DB Schenkers globala transporter till största delen sker med underleverantörer är det oerhört viktigt att vi kan påverka i alla led, fortsätter Robert Lindkvist.

Vill influera andra i branschen
Inom DB Schenker finns ett uttalat mål där man ska minska utsläppen med 50 procent till 2020. Under 2017 hade man i Sverige redan nått en reducering på 49 procent. Arbetet styrs av koncernens egenutvecklade 7-punktsprogram, som omfattar ändrat förarbeteende, bränslebyte, förnyad fordonspark, mer intermodala lösningar, anpassande av fordonsstorlekar, ökad fyllnadsgrad och bättre citylogistik.
– Vi kan med glädje konstatera att vi har kommit långt på samtliga punkter, men förbättringsarbetet är konstant och får inte mattas av. Vi beskriver ofta verksamheten inom DB Schenker som kollektivtrafik för gods, men vi måste också influera resten av branschen, säger Lars Konradsson, distriktschef i Norrbotten.
DB Schenkers eget åkeri använder i första hand biobaserade drivmedel. För att på sikt kunna nå en högre andel förnybart inom branschen måste möjligheterna för att kunna tanka bränslet byggas ut. Det är ytterligare en fråga som DB Schenker är en drivande part i.
– Att satsa mer på intermodala transporter och tågpendlar är också viktigt för framtiden och här har den norra regionen en nyckelroll, menar både Lars Konradsson och Robert Lindkvist.