Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

De hjälper sina kunder att vässa sina affärer

Level 21 är ett managementkonsultföretag med fokus på industri. Företaget hjälper sina kunder att genomföra bestående förbättringar som stärker deras affärsfokus och konkurrenskraft, både på kort och lång sikt.
– Vår styrka är att vi får saker och ting att hända i företagen, säger företagets vd, Peter Modig.

Level 21 startades i nuvarande form 2004 av Peter Modig, Lars Cederblad och Henrik Linder. Företaget sysselsätter idag cirka 40 anställda.
– Vi jobbar huvudsakligen mot stora, globala industriföretag. Vårt uppdrag handlar mycket om att få företagens strategier att bli verkliga, att få saker att hända. Det gör vi genom att jobba mycket med olika utvecklingsprojekt och prioriteringar i produktionsportföljerna, säger Peter Modig.
Beroende på uppdrag och fas i projektet tar Level 21 olika roller och kan till exempel verka såväl som tillförordnade chefer och produktionsledare som klassiska managementkonsulter.
Med kundens affär i sikte sätter Level 21 tillsammans med uppdragsgivarna tydliga mål, identifierar aktiviteter och lägger den plan som krävs för att strategi verkligen ska omsättas i handling.
Level 21 förstår modeller och processer, men vet också att fokus, struktur, engagemang och driv är det som verkligen avgör när förändringar ska ske.

Exempel på uppdrag
Uppdrag Level 21 tar sig an är till exempel:
• projektering av komplexa produktionsutvecklingsprojekt och leveransprojekt
• att omsätta strategier till praktisk verklighet
• analys av effektivitet och utveckla förbättringsförslag inom t.ex. produktutveckling
• strukturering och ledning av inköp och inköpsfunktion
• projektledning vid omställning till Lean Production
• utveckling, dokumentation och implementering av produktutvecklingsmetoder

Funktionellt inriktade
– De stora bolagen är väldigt funktionellt inriktade med utvecklingsavdelningar, inköpsavdelningar, produktion och så vidare. De är väldigt duktiga på sina respektive avdelningar, men vi hjälper dem att bli duktigare på att jobba tillsammans, säger Peter Modig.
Basen för Level 21 finns i Sverige med kontor i Västerås och Stockholm, men företaget följer också sina kunder ut i världen och man hjälper dem hela vägen till bestående förbättringar.
Level 21 har haft en stark tillväxt sedan starten 2004. Ett kvitto på detta är att bolaget blev ett Gasellföretag i år.