Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Dedikerade specialister inom ventilationsservice och fastighetsautomation

Att aktivt underhålla och uppgradera en fastighets ventilationssystem medför alltid besparingar. Hur stora besparingsmöjligheterna är beror på systemets ålder och vilken typ av utrustning som installerats, men kanske framförallt på hur ofta den ses över och får nya komponenter som optimerar driften. Oavsett vilken typ av anläggning det rör sig om så är underhållet den viktigaste biten för att säkerställa en fortsatt optimal drift med så liten energiåtgång som möjligt. Povent i Helsingborg är specialister på att installera, optimera och serva ventilationsanläggningar.

Povent AB (P. Olssons ventilationsservice AB) grundades som ett enmansbolag i Ängelholm 1995. Tre år senare kom nuvarande ägare och vd Roger Elovsson in i verksamheten och 2001 tog han över företaget som idag har fyra anställda. Att skapa tillväxt handlar för Povent inte enbart om att ta fler marknadsandelar eller anställa fler, utan i första hand om att bygga upp långsiktiga relationer där kunderna anlitar Povent för löpande ventilationsservice under en fastighets livstid.

Specialistkompetens inom fastighetsautomation
Povent utför vanligtvis två servicebesök årligen för fasta avtalskunder. Då går man igenom hela ventilationsanläggningen, byter filter och annat förbrukningsmaterial. Styrfunktioner kontrolleras och justeringar görs där det behövs för att säkerställa en fortsatt optimal drift med minsta möjliga energiåtgång. Kontroll av värme- och varmvattenreglering ingår också i serviceuppdraget.
– Vi har sedan Povent etablerades för snart två decennier sedan byggt upp en stark grund i företaget med specialistkompetens inom ventilationsservice. Eftersom ambitionen är att vara en heltäckande partner för underhåll och service inom vårt verksamhetsområde så har vi utökat med en rad olika service- och installationstjänster inom fastighetsautomation, berättar Roger Elovsson.

Personalen den mest värdefulla resursen
Modern fastighetsautomation gör livet lättare för både fastighetsägare och hyresgäster. Här utför Povent entreprenader omfattande allt från behovsanalys till installation och efterjustering av hela styrsystem för fastighetens värme-, ventilation- och varmvattensystem. Eftersom verksamheten är heltäckande krävs en gedigen kompetens och erfarenhet hos de anställda, där kunskaper om programmering, elektriska kretsar och felsökning är det viktigaste. Hos Povent ryms alla dessa specialistkunskaper i en och samma medarbetare, därför är personalen den absolut mest värdefulla resursen för företaget.

Alltid på plats
Povent är ofta delaktiga i stora lokala och regionala projekt i Helsingborgsregionen. När det skulle byggas ett helt nytt handelsområde i Ängelholm var Povent exempelvis på plats och knöt ihop alla styrsystem för värme och ventilation. I samband med etablering av en ny Willys-butik i Båstad fick Povent dels ta hand om styrsystemen för butiken men även för en del kringverksamheter i anslutning till den.
– Vi tar oss an nya uppdrag hela tiden. Vi har byggt upp ett nätverk av kontakter under åren vilket betyder att vi snabbt kan få tag på en specialist om det behövs. Om vi som exempel får ett större uppdrag med mycket omfattande elinstallationer så har vi möjlighet att anlita elektriker med specialkompetens, förklarar Roger Elovsson, som själv arbetat som elektriker i många år.

Spännande utveckling
Fastighetsautomatik har blivit ett specialområde för många av de större installationsbyråerna, men då är det ett av många verksamhetsområden. För Povent är det huvudområdet, med dedikerade specialister inom just styrsystem. Tillväxten har varit god sedan företaget etablerades och Roger Elovsson ser mycket positivt på de kommande åren med flera spännande uppdrag i pipelinen.