Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Degerforsbyggen planerar nyproduktion i sjönära läge

Bostadsbristen gör sig påmind på de flesta ställen i Sverige – så även i Degerfors. I Degerfors har det successivt skett en förändring från utflyttning till inflyttning. Det kommunala bostadsbolaget möter den nya utmaningen med tillförsikt mot framtiden.

Det nya läget i Degerfors ställer helt andra krav på bostadsmarknaden. Nu gäller det att växla om från återhållsamhet till att investera i nyproduktion. Degerforsbyggen visar att man tror på framtiden och på lokal utveckling genom att börja planera för helt nya bostäder.

Eftersträvar balans
Degerfors har haft en mindre ökning i invånarantal under de senaste fem åren. För att ta vara på utvecklingsmöjligheterna som kommer med det vill Degerfors kommun nu satsa på attraktiva bostadsområden och nya hyresrätter.
Under 2016 byggdes ett antal kontorslokaler om till hyresrätter i centrala Degerfors. Det resulterade i ett 20-tal nya lägenheter som samtliga blev uthyrda så fort de färdigställdes. Det var ett bra första steg för att hålla nere produktionskostnaderna och ta vara på resurser som redan fanns, men nu måste Degerforsbyggen växla upp för att möta efterfrågan.
– Vi står inför stora förändringar nu och givetvis är det också förenat med stora utmaningar. Från att ha rivit ett antal bostäder behöver vi nu bygga nytt och samtidigt bibehålla rimliga hyror. Det är en utmaning som vi delar med de flesta andra mindre kommuner i Sverige. Det gäller att hitta en balans och det är det vi strävar efter nu, förklarar Degerforsbyggens vd Kjell Hultgren.

Bygger nytt intill Stora Valla
Degerforsbyggen har hyresrätter i tätorterna Degerfors, Svartå och Åtorp. Sammantaget finns det över 800 lägenheter i beståndet. För att möta den ökande efterfrågan finns behov av att skapa fler bostäder i närtid. Degerforsbyggen hade därför en medborgardialog via ett Öppet Hus för att undersöka vilka områden som kan vara intressanta.
– Med ledning av de intresseanmälningar vi fått in så blir det första området som vi kommer att utveckla att bli Kanadaskogen intill Stora Valla-området i centrala Degerfors. Där planerar vi för tio radhus i sjönära läge. Det är viktigt att vi med det första projektet bygger något som känns nytt och unikt, säger Kjell Hultgren.
Att människor gärna söker sig till sjönära områden är ingen nyhet. Degerforsbyggen satsar därför på ett säkert kort med det nya projektet. Radhus är också lätta att hyra ut eftersom de förmedlar en känsla av eget boende. Det blir attraktiva hus med en egen liten tomt och naturligtvis med god invändig standard, precis som i övriga beståndet.
– Jag vill dock påpeka att vi ännu inte tagit något investeringsbeslut för nyproduktionen utan väntar in synpunkter från Länsstyrelsen angående den nya detaljplanen och sist men inte minst så måste vi få in anbud som medger att det kan bli en försvarbar kalkyl och rimliga hyror, tillägger Kjell Hultgren.

Fler attraktiva lägen
Eftersom det är pendlingsavstånd till både Örebro och Karlstad från Degerfors så kan kommunen på sikt bli en attraktiv boendekommun för ännu fler. Det råder bra kommunikationer och det finns fler outnyttjade platser för sjönära bostadsproduktion att satsa på framöver.
– Vi ser att människor är beredda att pendla till arbetet om det finns en unik boendemiljö som lockar, och det har vi i Degerfors. Vi har många attraktiva lägen som egentligen bara väntar på att utvecklas – så nog finns det goda möjligheter här, menar Kjell Hultgren.