Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Dekon servar världens kraftindustri

Dekon Engineering AB servar Sveriges kraft- och processindustri med kunniga och pålitliga medarbetare. Det långsiktiga målet är att bli marknadsledande inom drift- och underhållstekniska tjänster inom kraftindustrin i norra Europa. Företaget är redan på god väg med erfarenhet från uppdrag över hela världen.

Utöver Sverige och Norden har Dekon fått förtroendeuppdrag i bland annat Frankrike, Portugal, Thailand och Dubai. Utvecklingspotentialen finns egentligen där det finns en kraftindustri – det vill säga nästan över hela världen. Att skapa lönsamhet och optimal drift hör till Dekons främsta engagemang gentemot kunderna och mycket av den kunskap som finns inom företaget är unik – det är också därför den efterfrågas världen över.
– Det som skiljer oss från mängden är att vi har den viktiga kunskap och erfarenhet som man bara får om man arbetar nära de verkliga processerna. Vi har varit med från början och driftsatt många av systemen, i kombination med vår erfarenhet från ett stort antal underhållsprojekt har vi en unik kompetens att erbjuda och som eftertraktas när energibehovet trappas upp, förklarar Magnus Engren, vd på Dekon Engineering.

Räknar med stark tillväxt
Dekon är en viktig partner för utveckling och driftsättning av kraftprojekt som gör skillnad. Det kan framförallt kopplas till att man inte valt att smala av kompetensområdet, utan istället satsa på bredd och helhet inom kraftsegmentet.
– Vi ser över lag att då vi är med från början skapas bra grunder för en jämn kvalitet genom hela projektet. Eftersom vi har kunskap inom alla moment kan vi leverera en helhet som gör att projekteringstiden inte överskrids, exempelvis. Tidsaspekten är viktig även ur underhållssynpunkt. Välservade system som underhålls rätt från början håller naturligtvis längre, påtalar Magnus Engren.
Dekon kan sannolikt räkna med en stark tillväxt framöver. Det pågår en hel del nyprojekteringar inom kraftsegmentet i Sverige såväl som på andra ställen i världen. I takt med att världens befolkning får det bättre ökar också behovet av el och värme.

Vill intressera nästa generation
Det kommer med andra ord alltid att finnas gott om jobb för en mångsysslare som Dekon.
– Den största utmaningen för oss handlar inte om att lokalisera uppdrag, utan om att hitta tillräckligt mycket folk som kan tänka sig att åka och utföra dem. Det vi kan erbjuda i gengäld är ett varierande arbete där man får möjlighet att resa och uppleva andra kulturer. Vi har mycket fokus på samarbete med kunderna och det ger också ett mervärde för våra tekniker som är med under hela projektet, säger Magnus Engren.
Ett viktigt uppdrag för Dekon framöver blir att sprida kunskap om vad branschen har att erbjuda, för att blåsa liv i intresset hos nästa generation om inte annat. Magnus hoppas att den så kallade ”Dekon-andan” också kan bidra i det, och syftar på den unika stämning som råder inom företaget och inom teamet, där man delar med sig av sin kunskap och har stor frihet under ansvar i alla projekt.