Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Dekra bidrar till en säkrare trafikmiljö

Att besiktiga bilen behöver inte vara komplicerat eller tidsödande. Dekra Automotive gör livet enklare för bilister över hela Europa genom att ta helhetsansvar för både service och kontrollbesiktning. Genom att lämna in bilen på service hos någon av Dekras besiktningsenheter kan kunden känna sig trygg med vetskapen om att bilen både servas och besiktigas på plats av en och samma aktör. Smidigare kan det inte bli!

Erik Larsson, affärsområdeschef Fordonsbesiktning på Dekra Automotive, beskriver företagets vision om en framtid där man slipper åka extra för att besiktiga bilen.
– Med vårt koncept kan man få sin bil besiktigad och godkänd i samband med service. I Tyskland har detta redan slagit igenom och blivit standard, och vi bygger nu upp en infrastruktur för det även i Sverige. Vi ser redan idag att många uppskattar enkelheten och tryggheten i att kunna lämna in bilen, lägga tid på annat under tiden den servas och därefter hämta en nyservad och kontrollbesiktigad bil.

Raketartad tillväxt
För drygt ett år sedan hade Dekra två anläggningar i Sverige, en i Göteborg och en i Borås. Tillväxten har varit raketartad och idag handlar det om 17 anläggningar och en fortsatt expansion där Dekra har för avsikt att öppna omkring två anläggningar årligen under de kommande fyra – fem åren.
– Det kan kännas främmande för många att våga prova något nytt efter att ha vant sig vid ett visst system. Bilprovningen har som bekant haft monopol i över 50 år, och för många kan steget kännas stort nu när det är upp till varje enskild bilägare att se till så att bilen blir besiktigad. Vi vill visa att vi är ett alternativ till den traditionella bilprovningen. Vi förenklar hela processen eftersom vi har serviceverkstad och kontrollbesiktning under samma tak, förklarar Erik Larsson.
Dekra skickar ut kallelser till sina kunder och informerar potentiella nya kunder om vilka tjänster som erbjuds.

Tydlig miljöfördel
Det främsta syftet med besiktningssystemet är att höja säkerhet för människor och miljö.
– Det är mer kostnadseffektivt att identifiera och åtgärda brister i bilens säkerhet så tidigt som möjligt. Det hjälper vi till med genom att vi har besiktningsbutiker på olika ställen i Sverige. Ekonomiska fördelar är en sak, människors säkerhet är en oerhört mer viktig aspekt och vi bidrar helt klart till en säkrare trafikmiljö genom att utföra kontrollbesiktning. Samtidigt finns det en tydlig miljöfördel med hela besiktningssystemet.

Först i Sverige med tunga fordon
Erik Larsson understryker att Dekra kommer att fortsätta etablera fler besiktningsbutiker landet över, rimligtvis ett tiotal inom de närmaste åren. Nyligen öppnade Dekra även sin första besiktningsanläggning för tunga fordon i Karlstad, något man än så länge är ensam om bland de nya aktörerna som etablerats sedan bilprovningen avreglerades.
I Tyskland är vissa städer miljözoner. Där måste alla fordon uppfylla vissa krav som också regleras i besiktningen. Dekra säljer dekaler som visar att man är godkänd enligt viss standard och med dessa dekaler får man köra i miljözonerna.