Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

DEKRA Industrial tryggar både lönsamhet och säkerhet

Det finns ett gammalt talesätt som råder oss att alltid ta det säkra före det osäkra. Genom att erbjuda oberoende tekniska besiktningar och kontroller säkerställer DEKRA Industrial att industriteknisk utrustning fungerar optimalt. Det tryggar både lönsamhet och säkerhet i kundernas processer, och understryker inte minst värdet av att ta det gamla talesättet på allvar.

Hög tillförlitlighet och pålitlighet har alltid varit kännetecknande för DEKRA Industrial. Företaget har sitt ursprung i Ångpanneföreningen som grundades redan 1895. Det är med andra ord erfarenhet och kompetens som byggts upp under 120 år som kommer industrikunder tillgodo i samband med att DEKRA Industrial antar ett kontroll- och besiktningsuppdrag.
Uppdragen är ofta komplexa och kan bland annat omfatta besiktningar och kontroller mot krav som stora offentliga aktörer som Arbetsmiljöverket och Boverket ställer. DEKRA Industrial är dessutom en av världens ledande kontrollkoncerner för stora kraftanläggningar som exempelvis vindkraftverk.

Kontrollerar hela arbetsplatser
Företaget är ackrediterat av SWEDAC för att kontrollera alla typer av tekniska system som förekommer inom den svenska basindustrin. Tillverkningskontroller av tekniska produkter som exempelvis tryckkärl, tillståndskontroll av stålbyggnadskonstruktioner, certifiering av svetsare mot Europanormer samt oförstörande provning av svetsade konstruktioner är bara några exempel.
I takt med att det dessutom ställs allt högre krav på säkra arbetsplatser och en god arbetsmiljö anlitas DEKRA Industrial allt oftare för att kontrollera hela arbetsplatser och säkerställa att krav efterlevs gällande säkerhet och miljö. Det yttersta syftet är att minimera riskerna för incidenter och olyckor, något som inte bara uppfyller gällande krav utan som även ökar lönsamheten för företagen som slipper kostnader för stillestånd och sjukskrivningar bland annat.

Allt inom avancerade tekniska system
Infrastruktur är ett annat stort verksamhetsområde för DEKRA Industrial, som utför tester och besiktningar av järnvägsbyggen, nya vägar och andra infrastrukturella projekt. Några av de absolut största kunderna finns inom infrastruktursektorn, men även inom energiområdet, processindustrin samt fastighetsbranschen. Dessutom ökar engagemanget kring expertrådgivning inom det mesta som rör säkerhet för personer, drift och miljö i olika industriella sammanhang.
Det är få andra aktörer på marknaden som kan lika mycket om industriell säkerhet som DEKRA Industrial – företaget har ju haft över ett sekel på sig att bygga upp en gedigen kunskapsbas. Det gagnar dagens kunder som verkligen kan lita på att de får en partner som kan allt som är värt att kunna om avancerade tekniska system. DEKRA Industrial befinner sig i en tillväxtfas och rekryterar i skrivande stund fler ingenjörer som vill vara med och skapa en säkrare vardag inom industrier som kraft, tillverkning, fastighet och infrastruktur i Sverige såväl som utomlands.

Kort om DEKRA
Med stark närvaro i 58 länder och med cirka 35 000 anställda är DEKRA en av världens främsta aktörer inom besiktning och säkerhetskontroll av avancerade tekniska system. DEKRA Industrial är ett av tre affärsområden, de andra två är DERKA Automotive och DEKRA Personnel. I Sverige har DEKRA Industrial 480 anställda och verksamhet på 32 orter.