Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

DeltaNordics resa fortsätter mot fusion

DeltaNordic erbjuder kompletta lösningar inom avancerade elektriska och elektroniska system för tillämpning i krävande miljöer. Koncernens företag samverkar för att leverera marknadens kvalitets- och säkerhetsmässigt bästa system – oavsett om det ska sitta i ett kraftverk, en gruvborrmaskin eller i ett militärfordon så gäller samma höga krav. Nu planeras nästa steg i koncernens resa då två dotterbolag ska fusioneras.

DeltaNordic består förutom moderbolaget av tre företag med lite olika inriktningar. Det är DeltaEltech i Örnsköldsvik som fokuserar på elektronikproduktion och automation, DeltaElectric i Kungsängen som är inriktat på lösningar för automation och kraft samt DeltaNordic China som är ett renodlat produktionsbolag för leverans till kunder i Kina i första hand.
– Från och med halvårsskiftet 2016 kommer produktionsenheterna i Örnsköldsvik och Kungsängen att fusioneras och gå under det gemensamma namnet DeltaNordic. Den samlade kompetensen från båda bolagen kommer att stå till marknadens förfogande med mer effektiva, samordnade processer, berättar Patrik Thelin, marknadschef på DeltaNordic.

Höjer förädlingsgraden internt
Fusionen är ett viktigt steg i en riktning där DeltaNordic tar sikte på ännu större kunder och mer avancerade produkter. Genom att samordna kompetens och satsa mer på en koncerngemensam utvecklingsavdelning kan DeltaNordic höja förädlingsgraden inom det egna bolaget och därmed på sikt öka sin närvaro på fler marknader.
En pågående trend som Patrik Thelin också ser är att kraven på korta ledtider blir allt högre. Samtidigt blir det allt dyrare med både lagerhållning och transporter, det blir en tuff ekvation om man måste leverera med kortare varsel än tidigare. DeltaNordic har löst det bland annat genom att etablera ett nytt produktionsbolag nära några av de största kunderna i Kina.
– DeltaNordic China etablerades under våren 2015 för att komma närmare de nordiska kunder som valt att vidareutvecklas i Kina. Ambitionen är att bygga upp ett lokalt företag som liknar de svenska systerbolagen och som kan leverera samma lösningar på den asiatiska marknaden. Att kunna vara flexibla och leverera efter marknadens krav är det viktigaste för oss, säger Thelin.

Möjligheter på nya marknader
Patrik Thelin ser 2016 som ett spännande år för hela DeltaNordic.
– Våra kunder blir allt mer beroende av duktiga underleverantörer som kan leverera ett helhetsåtagande under produktens hela livscykel. Vi medverkar från idé och utveckling samt montering av färdigtestade system till förvaltning och eftermarknad. När vi medverkar från början är vi med redan vid material- och komponentval. Vi kan till exempel visa hur systemen ska designas för att kunna produceras så kostnadseffektivt som möjligt.
Fusionen av de svenska produktionsenheterna kommer att skapa volymfördelar och en mer optimerad verksamhet där all kompetens tas tillvara. Det kommer att lyfta DeltaNordic på alla marknader där man redan finns idag – samt öppna möjligheter på nya.