Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Den gamla tillverkningstraditionen lever vidare

Långt innan Bofors startade sin verksamhet 1646 har hyttor och bruk funnits i östra Värmland. Mycket av fortsättningen har sitt ursprung i dessa gamla verksamheter och de innovativa produkter som skapats här. Mycket finns kvar men mycket nytt utvecklas just nu och kommer att utvecklas i framtiden i detta kluster av tillverkningsindustri.

Vi som är lite äldre minns hur det var i gamla tider då bolagen skötte allt, boendet (naturligtvis segregerat beroende på ställning och status) livsmedel, kläder, ja nästan allt. För säkerhets skulle hade man också semesteranläggningar som Labbsand, Storön och Rossö så att anställda hade någonstans att ta vägen när man var ledig. Världens första kontantlösa samhälle där Intressekontoret hade hand om de anställdas finanser.
Så är det inte längre och kommer heller aldrig att bli. Kunskapen och tillverkningstraditionen lever dock vidare och tar sig uttryck i produktion inom högteknologin, såväl produktionsteknik och ingenjörskunskaper, allt av högsta intresse inte bara inom riket.

Nya branscher nya företag
Det finns ett antal företag i regionen som är världsledande och med högsta anseende inom branscher som flyg, automotive, kärnkraft och försvar. Nu kommer också ytterligare satsningar mot olja och gas med fokus på den norska offshore marknaden. Här pratar vi nu både fysiska produkter och hjärnkapacitet.

Samverkan för framgång
Konkreta exempel på framtidssatsningar är samverkan mellan den privata industrin kompletterad med forskningsinsatser från våra närliggande universitet. Verkliga exempel på detta är på industriell datortomografi och additiv tillverkning (i motsats till skärande bearbetning gör man här tvärt om och bygger upp geometrin genom att lägga på lager för lager). Till detta kommer också planer inom höghastighetsfräsning där högteknologiska applikationer kräver produkter med toleranser på några få my.
Regionen satsar mot framtiden. Det Tillverkningstekniska Centrum som byggs upp i samarbete med industrin – universiteten – Science Park betyder att vi är med på framkanten och kommer att finnas kvar länge än.

Information och påverkan
Intresset för industrijobb har varit vikande bland våra skolungdomar. Också här pågår arbete med att höja statusen. De satsningar som görs
inom Möckelngymnasiet där rikets fjärde HTEC- arena skapats
YH- utbildningar i CAD/CAM
ett kommande Certifieringscentrum för skärande bearbetning
gör att grunden är lagd för en fortsatt positiv utveckling över lång tid.