Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Den Hållbara energileverantören – Bodens Energi

För Bodens Energi handlar hållbarhet om betydligt mer än ett begrepp som ligger i tiden. Hållbarhet är att ta en roll i samhället, granska sig själv, ta ut en riktning och följa den. Bodens Energi har siktet inställt!

– Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår påverkan på miljön och vår hållbarhetsstrategi hjälper oss att hitta ytterligare förbättringsområden, säger VD Hans Stålnacke. Som lokal energiaktör vill vi erbjuda våra kunder miljövänliga alternativ, till exempel vår lokalproducerade vattenkraftsel – BodenWatten.
– Vi har även startat arbetet med att bygga ut laddinfrastrukturen i Boden för att göra det möjligt för våra kommunmedborgare att kunna byta sina diesel- och bensinfordon till el- och laddhybrider. Vi vill vara en drivkraft i hållbarhetsfrågor i Boden säger VD Hans Stålnacke.

Kraftvärmepanna som eldas
Det arbete vi genomfört avseende en strategi och färdplan avseende att vara en hållbar energileverantör bygger på FN:s 17 globala mål men även kommunens lokala miljömål.
Ett annat exempel är den satsning man gjort i en ny toppmodern kraftvärmepanna som eldas med avfall. Nytt avfall uppstår varje dag i samhället. Samtidigt råder deponiförbud i Sverige.
– Det avfall som blir över efter återanvändning tar vi hand om och omvandlar energin till samhällsnyttig el- och värme, säger Hans. Vi skapar samhällsnytta samtidigt som vi gör en viktig insats för miljön. Man gör även stora investeringar i att förstärka och förbättra våra elnät för att kunna erbjuda så störningsfria leveranser av el som möjligt till alla hushåll, företag och offentliga lokaler.
– Att vara en drivkraft i samhället är viktigt för oss men även att vi gör allt för att förenkla vardagen för våra kunder. Vi fortsätter nu vår resa mot att vara en hållbar leverantör av klimatsmart energi oavsett om den kommer från vatten, sol eller energiutvinning från avfall!

Fakta om Bodens Energi
Verksamhet: Producent och distributör av el och fjärrvärme. Äger också infrastrukturen för elnät, fiber och fjärrvärme
Antställda: ca 90 personer
Omsättning: 494 Miljoner kronor (2018)
Bodens Energi har 16 500 elnätskunder, 15 000 elkunder samt ca 4100 fjärrvärmekunder.
Bodens Energi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001