Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Den lilla företagsparken med stora hållbara lösningar

Det är Green Tech Parks vision, och snart också verklighet. Företagsparken i Skara leder och medverkar idag i ett antal projekt, alla med inriktning hållbar utveckling.
– Att arbeta hållbart är idag inte ett val utan en självklarhet, säger VD Pascal Tshibanda.

Green Tech Park, som ligger mitt på SLU:s campusområde i Skara, startade sin verksamhet 2009. Då med inriktningen att arbeta mot de gröna näringarna. Nu arbetar parken med ett bredare perspektiv som innefattar hållbar landsbygdsutveckling i hela Skaraborg och Västra Götaland. Genom det nystartade projektet Grön Processarena, finansierat av regionen och kommunalförbundet, drivs både lokalt förankrade aktiviteter men även EU-projekt.
– Syftet är att kombinera näringslivsutveckling med landsbygdsutveckling och att därigenom främja ett hållbart entreprenörskap på biologisk grund, säger Andrea Thiger som leder flera av delprojekten.
– Att arbeta hållbart är idag inte ett val utan en självklarhet. Det innebär att vi ser de utvecklingsmöjligheter en hållbar utveckling ger vår region. Och det är här som vikten av ett hållbart entreprenörskap kommer in, säger Green Tech Parks VD Pascal Tshibanda.

Grönt och jämställt
Genom projektet ska bland annat entreprenörer som arbetar med naturen som resurs coachas för både praktisk och personlig utveckling. Och där har Green Tech Park redan goda förutsättningar då både Drivhuset, Ung Företagsamhet och NyföretagarCentrum finns på plats. Förutom ett tydligt hållbarhets- och miljötänk är även jämställdhet en viktig parameter i projektet.
– Vårt fokus är unikt i den mening att vår grundpelare är att ta hänsyn till miljö, ekonomi och sociala frågor, alla är lika viktiga. Dessutom bedömer vi jämställdhetsfrågan som en avgörande framgångsfaktor för vår regionala utveckling, säger Pascal.

Samverkansplattform
Samverkan och småskalighet är andra delar som genomsyrar Green Tech Park och projektet Grön Processarena. Ett exempel på det är satsningen på etablerande av ett affärsnätverk inom småskalig bioenergi.
– Skaraborg har ett stort antal biogasanläggningar och har potential att producera fordonsgas till 130 000 bilar, bara från biologiskt avfall och restprodukter från jordbruken i Skaraborg.
Genom satsningar på skapande av nätverk ska man dessutom knyta gröna entreprenörer till både akademi, offentlig sektor och andra aktörer inom näringslivet.
En annan punkt i projektet är utvecklandet av Skara som hästcentrum som klustret Skara Hästland leder. Hästverksamheten är stor i regionen och närheten till utbildning och forskning vid SLU gör platsen än mer självklar. Därför pågår nu en studie för hur Skara kan bli den självklara platsen för att leva och bo med häst.
Green Tech Park har stora visioner inom hållbar utveckling men också lösningar.
– Vi finns här för att samla all kunskap och drivkraft för att göra Skaraborg till en hållbar region. Genom samverkan kan vi nå hur långt som helst, avslutar Pascal.