Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Den lilla staden som vänder trender

Askersund är en liten kommun som vågar tänka stort och investera i samma takt som större kommuner. Kommunens nya kultur- och kunskapscentrum Sjöängen är ett tydligt exempel på det, men det pågår även andra investeringar för att lyfta Askersund ytterligare en nivå.

Mindre landsortskommuner som Askersund präglas ofta av utmaningar i form av utflyttning och en åldrande befolkning. Askersund håller på och vänder den trenden och präglas istället av inflyttning med en allt större efterfrågan på attraktiva bostäder. Kommunen har redan färdigställt ett antal byggklara tomter med fantastiska lägen och fler är på gång.

Mer än nya bostäder
För att locka fler till kommunen krävs det emellertid mer än bostäder – och Askersund satsar därför på att ge en heltäckande service som överträffar förväntningarna. En del av det arbetet kretsar kring kommunens inflyttningslots Linda Stenmark som strävar efter att göra Askersund till ett ännu enklare val för fler.
– Askersund har som många andra småkommuner präglats av utgående arbetspendling. Man har sitt boende och en aktiv fritid här men arbetar någon annanstans. Tidigare har man trott att den begränsade arbetsmarknaden har hämmat inflyttningen – men i nya undersökningar ser vi att de flesta som väljer att bo här söker en aktiv och naturnära fritid i första hand, säger Linda, som också ger flera exempel på vad som uppskattas i Askersund:
– Naturen och vattnet står i centrum hos oss, helt klart. Det ska vara lätt att gå ut och njuta av naturen. Vi har ett mycket aktivt föreningsliv och det märks att invånarna är måna om livskvalitet. Därför pratar vi om kvalitet före kvantitet – det gäller allt från utveckling av skärgården och båtlivet till att vi bygger fler cykelleder för att utveckla våra friluftsområden.

Ligger bra till – och blir ännu bättre
Askersund ligger bra till. Den lilla kommunen har all tänkbar service inom räckhåll och för den som söker ett ännu större utbud nås Örebro och Motala inom en timme. Via järnvägsknuten Hallsberg i grannkommunen kommer man ännu längre inom samma tidsintervall. Den gemensamma arbetsmarknad som Askersund är en del av gör det möjligt att bo där man vill och samtidigt få drömjobbet – och med inflyttningslotsens hjälp blir det enklare. Det övergripande målet är att öka inflyttningen genom att förbättra möjligheterna för boende, arbete och företagande.
– Mycket handlar om att etablera enklare processer och högre tillgänglighet – man ska lätt kunna få tag på rätt person inom kommunen för att få hjälp med en specifik fråga. Detta är saker som vi redan påbörjat men som kommer att få ännu större utrymme framöver, lovar Linda Stenmark.