Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Den mest lönsamma möbelinvesteringen

Form2 utvecklar och tillverkar kvalitetsmöbler för professionellt bruk i Varberg. De unika möblerna är designade och tillverkade för att följa med kunderna i deras utveckling över tid. De tål att flyttas och anpassas till nya miljöer, och är därför den mest lönsamma möbelinvesteringen på lång sikt.

– Vår styrka är att vi är små och flexibla. Vi kan snabbt ställa om vår produktion av helt kundunika möbler. Det som gör oss unika på marknaden är att vi erbjuder möbler som anpassats efter kunden och inte tvärtom. Vi försöker inte rama in kundens behov i ett fast sortiment, utan kan konstruera helt nya lösningar beroende på vad kunden verkligen behöver, inleder Benny Arvidsson, vd på Form2.

Inte bord som bord
Möbler som tillverkas och levereras enligt noggranna kund- och behovsanalyser är den mest långsiktiga och lönsamma investeringen för professionella kunder.
– Om vi ska göra en bra affär med våra kunder, så ska de inte ha råd att gå någon annanstans, fortsätter Benny. Alternativet skulle bli dyrare för dem på sikt, jämfört med våra kundunika lösningar. Det är så vi resonerar och jobbar. Kundnyttan går före allt. Vi jobbar också för att kvalitetsmöbler ska ses som en långsiktig och strategisk investering, inte en kostnad.
Form2 har som uppdrag att skapa kontor som förmedlar kundens varumärke och som ger bästa tänkbara förutsättningar för kunden att utveckla sin affär. Slutkunderna finns överallt där det finns behov av att bygga effektiva och hälsosamma kontorsmiljöer.
– När kunderna förstår att ett skrivbord inte är vilket bord som helst, då är vi rätt leverantör. För oss är ett skrivbord ett arbetsredskap som ger de bästa förutsättningarna för användaren att göra ett bra jobb, och att det dessutom bidrar till en sund arbetsmiljö med god ergonomi och akustik till exempel. Sunda materialval är också en del av att arbeta långsiktigt och hållbart.

Bygger på långsiktighet
Ett professionellt utrustat kontor har rätt sak på rätt plats. Rätt material, färgsättning och former. Det hjälper Form2 till med, och lite till.
– Vår konceptproduktion har en garanterad livstid, bygger på återvinningsbara material och passar kundens grafiska profil och varumärke. Det är samtidigt möbler som minskar risken för ohälsa och dyra sjukskrivningar. Långsiktighet är vårt främsta ledord och budskap. Det är så vi har byggt upp Form2, och det är så vi kommer fortsätta att arbeta framöver, avslutar Benny Arvidsson med.