Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Den moderna matematikerns roll i samhället

Vi träffar vanligtvis inte människor som presenterar sig som matematiker när vi frågar om deras yrkesroller. Istället kallar de sig systemutvecklare, programmerare, aktuarie, kvalitetssäkrare, eller riskanalytiker. Listan kan göras lång och det är ingen överdrift att säga att matematiken ligger till grund för i stort sett alla uppfinningar som möjliggjort vår samhällsutveckling. Uppsala universitet har en central roll i vårt samhälles fortsatta utveckling. Här utbildas nämligen morgondagens moderna matematiker som kommer att integreras i princip överallt i samhället.

Matematiska institutionen vid Uppsala universitet har fostrat många talanger. Experter som idag arbetar med avancerade riskanalyser inom finansindustrin eller forskare som tar fram nya måltavlor för läkemedelsutveckling – båda grupperna kan börja sin karriär genom att studera matematik.

Utbildning med många möjligheter
Vid Matematiska institutionen finns ett grundläggande utbildningsprogram samt två masterprogram med inriktningarna finansiell matematik och matematik. Utöver detta finns ett stort antal fristående kurser.
– På kandidatprogrammet får studenterna prova på många olika delar av matematiken för att skapa en uppfattning om och verkligen känna efter vilken inriktning som de är mest intresserade av. Alla delar av den traditionella matematiken behandlas, såsom analys, algebra, sannolikhetslära, statistik och geometri. Detta leder senare till inriktningar som modellering, ren matematik eller matematisk statistik, och under sista året på grundutbildningen får studenterna välja en ytterligare fördjupning inom sin inriktning, förklarar Alma Kirlic, informatör vid Matematiska institutionen.
Efter de första tre åren har studenterna en bra grund för vidare studier, men många får också jobb direkt och då framförallt inom försäkringsbranschen.
– Var man hamnar beror givetvis på vilken inriktning man valt, vi har haft studenter som startat egna konsultbolag som idag är mycket framgångsrika. De flesta läser vidare på något av masterprogrammen för att därefter gå vidare som forskare. Många vet redan då de börjar på grundutbildningen att de vill gå vidare med forskning, men andra behöver få lära känna matematiken lite bättre för att därefter bilda en uppfattning om vad de brinner för, fortsätter Alma Kirlic.
Utbildningen i Uppsala är till skillnad från matematikutbildningar vid många andra lärosäten bred i syfte att öppna så många dörrar som möjligt.

Stor arbetsmarknad
I princip alla som läser matematik är eftertraktade på arbetsmarknaden. Dagens kraftfulla datorer skulle inte ha funnits om de grundläggande systemen inte hade utvecklats av välutbildade matematiker.
– Matematik öppnar så otroligt många möjligheter eftersom det är ett område som går att kombinera med i princip allt. Framsteg inom kemi, fysik och teknik bygger ofta på matematiska modeller. Erfarenheten visar att bra förkunskaper i matematik gör det lättare att förvärva andra kunskaper och inte minst handlar det om att kunna tillämpa kunskaper i problemlösning inom andra områden. Det klarar en matematiker mycket bra.
Matematiker är kreativa och idérika, egenskaper som eftertraktas inom alla branscher.
– Matematikutbildningen är en utmaning eftersom man måste ägna många studietimmar åt att lösa problem, våra studenter måste verkligen prioritera sina studier och visa tålamod. Samtidigt vill jag understryka att man inte behöver vara ett geni för att klara utbildningen, det som eftersträvas är snarare noggrannhet, förmågan att lösa problem och tänka logiskt samt en stark vilja att lyckas, understryker Alma Kirlic.